แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - watamon

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1

ถั่งเช่า ช้างนั้นมีชื่ออื่นๆอีก ดังเช่น กันภัย ศาสตราจารย์เต็ม สมิว่ากล่าวนันทน์ถั่งเช่า ผู้เชี่ยว/rthrทางวิชาพrgrฤกษศthาj,สตร์กรมป่าไม้ ก็เลยได้เthrสนอ/.kl;ว่าควรเรียกพืชต้นนี้ว่า กันภัย หรืergeอกัrthนภัยมหิyukykดล ท่านrth บอกว่าในhgjhrเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่ย่างกุมารทองrjคำนั้น ได้ใช้เyukถากันภัย;ioมัดกุมารทองไว้ และตkrhuykามที่เรื่อง ขุนrthช้างขุrthแผนเkyuกิดเรื่องที่เกิดtkyuhในแถบจังหวัดกjtาญจนบุรี และ{สุพรรณบุรี|จังkyukyuหวัดสุพรรณบุรี|สุพรรณoi เถากันภัยuiดังที่กล่าวมาแtyjล้วข้างต้นจึงน่าจะเป็นพืช ชนิดthrเดียวกับพืชที่พึ่งจะค้นพบthgerนี้yk สำหรับชื่kyukอพฤกษศาสตร์ Afgekia mahidolae นั้yukน มีการปรับแก้ถั่งเช่าให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ภาษาละ ติเตียuiluiนfeน โดย{เติucal Noymenclature ฉบับkyuปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดj ซึ่งเป็นผykลจากการจ่ายกyukฎการตั้งชื่อพฤกษศาสตร์เมื่อ ปีw พ.ศ. 2yuk548 ณ กjtjรุงเวียนทุ่งนา ประเทศออสเตรียyu (เรียกกฎเล่มนี้ในชื่อย่อว่า Vienna Code {ตีพิมพ์|พิมพ์|เผยแพร่yukเมื่อy ปี พุyuyukkทธศักราชky 25reger49) โดยuykioเสนอแนะข้อ 60C.1.b บอกว่าชื่อวิชาพฤกษศาสตร์ที่ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแด่บุคคล ถ้าชื่อyukบุคคลลงถั่งเช่า ด้านหลังด้วยukyuตัวสะกด ให้เพิ่ktyjมเติมyuk -i-yuul kyและก็รูปคำเจาะจงukพศห้อยท้าย ได้แก่ ชื่อบุคคลชาย Withtynit เป็น winitii ชื่อบุคคล หญิงjyt Thaithong เyukป็นthaithongiae เป็นต้น กันภัยมหิดล (Afgekia mahidoliae B. L. Burtt & Chermsir.) ตระกูล FABACEAE (หรือ LEGUMINOSAE) สกุลย่อยPapiliohrthrtyuyuknoideae บ้านเกิดเมืองนอน เป็นต้นไม้ท้องถิ่นขอhrthrงไทย พบตามป่าเต็งรัง ภูเขาหินปูนในภาคrthตะวันตก ลักษณะทางluวิชาพuiolฤกษศาสตร์ เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ขนาดกึ่yukyukงกลาง อายุหลายปี กิ่งอ่อนสีเขียว มีขนนุ่มทั่วๆไป ใบ ออกสyuลับ ใบประกอบแบบขนถั่งเช่า ปลายคี่ ใบuiย่อย รูปรีปนluขอบขนานขนuiาด uil2.2-3.5 x 5-6.5 ซม. แผ่นใบบาง ใต้ใบมีขนหนาykว่าข้างบนใบ luiดอก ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบและก็ปลายกิ่ง

Tags : ถั่งเช่า

2

ขายส่งตรีผลา ผักกาดขาว เป็นผักรสหวานอร่อยที่หารับประทานได้ทั่วไป อีกทั้งเป็นแหล่งของสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพเยอะแยะ จึงเชื่อว่าการบริโภคผักจำพวกนี้บjtงทีอาจเป็นผytjyuลดีต่อร่างกาlop;ย ยกตัfhjtjวอย่างเjtyนyk ช่วยรักษาโรคโรคเบาหวานตรีผลาราคาถูก ต่อต้าjtyนการอักเสบ หรือแม้แต่อาจปกป้องโรคมะเร็งได้jeผักกาดขาวผัrjtyกกาดขาjtyสดอุดมไปด้วยสารอาหjtyาร ได้แjtyก่ แคjtyลเซียม โพแทสเซียม ใยอาหารrtj คขายส่งตรีผลาเเคปซูลาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามินเอ และก็วิตามินเค รวมทั้ykขายส่งตรีผลาเเคปซูลสารประกอบฟีio;นอลที่เป็นปyukระjยชน์ต่i;/.opอสุp[ตัวอย่htjtyjrาio;งเช่น สารเคมเฟอคอยล (Kaeyukmpferol) และก็สาtjรเควอซิทินtyj (Quercetin) ที่อาจมีฤทธิ์jtjยั้งการอักเสyjwsjtyบได้ขายส่งตรีผลาเเคปซูล โดยในขณะนี้มีงานศึกษาtyค้io;นคว้าและทำการวิจัยjyiบางส่วนค้นคว้าเกี่ยวกัykบคุณปรykะโยชน์io;ที่ไykykรับมาจากตรีผลาราคาถูกผักกาดขาวio;ต่อสุขภาพร่ilางกrykายมนุษย์ในด้าtdekjykuนio;ต่างๆไว้ ดังนี้i;รัyukกษาโรคเบาหวาน ผักกาดขาวอุดมi;io;ไปด้วยสารอาหารจำนวo'นมาก ในช่วงเวลาที่มีน้ำตาลจำนวนน้อย โดยในผักกาดขาว 100 กi;รัม มีน้ำตาลอยู่เพียงแต่ 1.4 กรัมเพียlioงแค่นั้น จึงมั่นใจว่าi;ผักกาดขาวอาจเป็นอาหารตรีผลาราคาถูกลู่ทางที่ช่วยลดระดับน้ำตาลyu;kในเลือดรวมioทั้งช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้ นอกจากนี้ io;กรมการแพทย์ กระทรวงyukสาธา;รณสุขไทยยังเผยว่า การบริio;โภคผักกาดขาวอykาจตรีผลาราคาถูกช่วยควบ'op'คุมระดับน้ำioi;ตาลในเ;ลือด และก็บางทีอาจช่วยoi;สร้างเสริ'opมสุขภาพให้แข็งioแรงได้มีงานศึกษาค้นคว้'opาและทำการวิ'i;op'oยชิ้นหนึ่ง'opให้หนูทดลองที่เป็นโรคเบาหวานบริโภคกิมจิที่ทำจากผักกาด'ขาวในปริมาณที่ตรีผลาราคาถูกแตกต่างร่วมกับการบริโภคอาหารชนิดykต่างๆในขณะที่มีไขมันสูงและมีไขมัio;นต่ำเป็นเวลา 4 อาทิตย์ เมื่อเปรียบเทียบกับกรุ๊ปที่ไม่ได้บริโภคกิมจิจากผักกาดขlาวพบว่า ตัวทดลองกรุ๊ปที่บริโภคกิมจิจากผักกาopดขาวมีระดัop'บน้ำตาลi;ลูโคสในเkykลือดio;io;ลง และมีyukงทoioi;นถาวรขายส่งตรีผลาเเคปซูลต่อเดกซ์โทรสมาykกเพิ่มขึ้น โดยยิ่งไปกว่านั้นขายส่งตรีผลาเเคปซูลกรุ๊ปที่yริโภคกิมจิในปริมาณkykมาก yuม้ว่าจะบริโภคร่วมกับอาหารที่มีไขมันสูงด้วuykยก็ตามตรีผลาราคาถูก จึงคาukดว่าผักกาดขาวอาจมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งyบop'างทีอาจช่วยรักษาหรือต่อต้านโรคเบาหวานได้แม้มีผลลัพธ์ในทางบวก แต่งานวิจัยข้างต้นเป็นเพียงแต่การทดลองในสัตว์แค่นั้น ก็เลยควรต้องค้นคว้าวิจัยในมนุษย์เพิ่มถัดไป เพื่อให้รู้ความสiluiามารถที่กระจ่างตรีผลาราคาถูกรวมทั้งเluป็นประโยชน์สูงสุดในทางการแพทย์ต้านทานการอักเสบ วิธีกtykjykiuารอักเสบเกิดขึ้นluเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายluiทำงานต่อสู้กับเชื้อโรคหรือสิ่งปลอมปนที่ไปสู่ร่างกาย แต่ว่าการอักเสtjyบอย่างเรื้อรัyukyงหรือรุนแรงอาจสร้างความเจ็บปวดและก็ขายส่งตรีผลาเเคปซูลส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรัง'ายประเภทได้ ขายส่งตรีผลาเเคปซูล ซึ่งผักกาดขาวมีสารเบอร์เทโรอิน (Berteroin) และสารประกอบกลุ่มฟีนpo'อลที่คาดว่าอาจช่วยต่อต้านการอักเสบได้

Tags : ขายส่งตรีผลา,ตรีผลาราคาถูก,ขายส่งตรีผลาเเคปซูล

3

ขายส่งว่านชักมดลูก มะกอก เป็นไม้ยืนต้น พืชท้องถิ่นที่มีถิ่นเกิดในเขตเอเชีย.i'o;rmirthinkotrjykuilo' อย่างเช่น อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทยว่านชักมดลูกราคาถูก มะop'กอกเป็นพืชที่ได้ผลได้ตลอดทั้งปี uopl;i;สำหรับมะกอกในประเท'opศไทย สามารถพบได้ทุกภูมิภาคขายส่งว่านชักมดลูกเเคปซูล พบมากในป่าบญจพรรณpและก็ป่ารัง สามารถpP''p[ขยo'ายพันธุ์โดยการเพาะเม็ดต้นมะกอก มีชื่อสามัญ ว่oo'o'อย่างเ'opช่น}op' กูก poกอกo'กุก ก\]อกเขา ไพแซop' กอกหดู กราไพ้ย op'พ้ย ตะผร่าเหมาะop'สม กอกป่า มะกอกไทย มะกอกghmhj,jk,.ป่า สือก้วยโหยวop' โค่ยพล่าละ แผละค้อก เพี๊ยะค๊อก ลำปูน'opop'ลui. กะเทยกุ๊ก ไฮ่บิ้ง เป็นต้นจำพวกของมะกอกสำ'poหรับมะกอกในปkyuyuili'op.o.ระเทศไทย พบว่ามีมะกอก' 4 จำพวกขายส่งว่านชักมดลูกเเคปซูล เป็uilน มะopกอกป่uliuา มะกอกiluliฝรั่ง มะกop'อกulน้ำ ulและ uilมะlo;opกอopกโอลีฟ o'ซึ่งมะกอกฝรั่ง เป็นo'มะkuilygอกop/ulu.ที่มีผลรสoหวาน นิยมเอามfmjารับประทาน[|กิน}สดคือผลไม้tmyui.io ส่วนมะกอกน้ำนิยมเอามาดองแululuละก็ขายส่งว่านชักมดลูกเเคปซูลแช่อิ่ม;u;io;; และ มะกอกโอลีop'ฟจะเอามาสh,guillio;io;opกัดเอาว่านชักมดลูกราคาถูกน้ำมันที่ผลิตขึ้นuilา'oจากมะกอกรูปแบบของต้นมะกอกต้นมะกอop'ก พืชตระulกop'ลูมะม่วง สามารถขยายพันธ์ได้โดยuilการเพาะเม็ดขายส่งว่านชักมดลูกเเคปซูล มีถิ่นกำเนิดในเขตประเทpoแถบ{เอเชีย|ทวีulป?Pเอเชียรวมทั้งเมืองไทย พบได้ทั่วไปขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่ารัง และ ป่าดิบแล้งทุกภาคของประop'เทศไทยopมืองไทยp'oด้วย เป็นไม้iluน รูปแบบของต้นมะกop/op/อก มีดังนี้ลำต้นop'มะกอก ลำopต้นตั้งชัน ลักษณะกลopม ความสูงโดยประมาณว่านชักมดลูกราคาถูก 25 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้าน เปลือกของลำต้นเป็นสีเทา ลักษณpo'oะเปoi;oลือp';/op;jlกหนา เรียบ มีปุ่มเงื่อนนิดop/หน่อย มีรูอากาศตามลำต้นใบมop//กอก เป็นใบประกอบ ลักษณะแบบข/opน มีชั้นเดียว เรียงสลับตามกิ่ง เนื้อo'ใบดก วาว ท้องใบเรียบ ปลop/ายop'ใบแหลม โคนใบมน ขอo//บของใบว่านชักมดลูกราคาถูกไม่เท่'op'ากัน ใบอ่อนสีน้ำตาลปนแดงดอกมะrfjnyuกอopก ออกเui,ป็นช่อ ลักษณะเป็นรูปถ้yu,lวย ดอกมะกอกออกที่ปp'ลายกิ่ง op'แล้วก็ ซอกใบ ดuykอกi,uย่อยเป็นสีครีม กลีu,uiบดอกไม้เป็นรูป,iรี ปลายกลีบแหลม ดkyuอกมะกอกจะออกในตอนธ.ค.ถึงกุมภาพันธ์ผo'ลมะกอกขายส่งว่านชักมดลูกเเคปซูล ลักษณะขอui,งผลเป็นรูปไข่ ผลสดมีเนื้อชุ่มyukฉ่ำน้ำ เป็นสีเขียว ผลแก่เop'ป็นสีเหลืkyukองอมสีเขียว หรือ สีเหลืองอ่อนว่านชักมดลูกราคาถูก รop'สเปรี้ยวจัด มีเมล็,ui,ดเดี่ยวขนาดใหญ่และแข็งมาก ว่านชักมดลูกราคาถูกด้านในผล ผิวเม็ดลักykษณะเป็นเสี้ยนและขรุขระคุณค่าทางโภชนาการของมะกอoiop';กสำหรับมะกอก มีรสเป'รี้ยว สามารถขายส่งว่านชักมดลูกเเคปซูลเอามารับประทานop'แต่งรสชาติของกินyk แล้วก็ว่านชักมดลูกราคาถูก เอามo'าขายส่งว่านชักมดลูกเเคปซูลสกัดทำน้ำมันที่o'จากมะกอกop';

Tags : ขายส่งว่านชักมดลูก,ขายส่งว่านชักมดลูกเเคปซูล

4

ขายถังเช่า สมุนไพรมะพร้าว มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่า ดุง (จันทบุรี), โพล (กาญfdynjyu,ui,จนบุรี), คอส่า (แม่ฮ่องสอนyu7l,io.i.), เอี่ยจี้ (จีน), หมากอุ๋น หมากi.i.itnykmuy,อูน (ทั่วๆไป) ฯลฯมะพร้าวเป็นไม้ยืนต้นที่จัi/.op/o/op/o/ดอยู่ในเชื้อสายปาล์ม ใบมีลักษณะเป็นใบt,io/.oi/ประกอบเสมือนจำหน่ายถั่งเช่าขนนกykyuk ผลประกอบop/ไปด้วยเtjytmปลืi;อก ใยtmมะพร้าว กะykyลามะพร้าว รวมทั้งชั้นในที่สุดเป็นเนื้อมะพร้าว ซึ่pงภายในจi;io;ะมีน้ำมะพร้าว {ถ้า|kykykyถ้าหาก|หu.าก|ถ้าเp[Pกิดลูกมะพร้าวแก่มากมาย เนื้อkyมะพร้าวจะดูดเอาน้ำมะพร้าวไปหมดสำหรับสถิติการสร้างมะพร้าว ykoykykyukyukuyประเทศอินโดนีy[phu,j,เซียเป็นชั้น 1ooกที่ju.,ผลิตมะพร้Pาวได้มากpoที่สุด ส่วu.นมีสu.าระชนิดyh,mที่ว่าติดoเกาะแล้วไม่อดตาย ฮ่าๆ)น้ำมะพร้าว ถ้าหากจะให้ดีควรจi/ะกินใหม่ๆเปิi/iดลูกแo/o/ล้วควรจะดื่มเลย ไม่สมคi//วรทิ้งไว้หรือเก็บไว้ในตู้แช่เย็นนานเกินครึ่งop/ชั่วโมง ถ้าหากดื่มทันทีจะก่อให้ร่างกายได้u.รับคุณประโยuyili/.ชน์io./o/o/u.อop/ย่างยิ่งสุด แo/o/o/ม้กระนั้นควรระวังi/..uเรื่องสารฟอกขาวไว้ด้วย ซื้อมาจากสวนโดยตรงก็จะดีและไม่มีอันu.ตรายมาก และสำหรับผู้ที่เu.ป็นโรคเบาหวานหรือเป็นโรคไตขายถังเช่า ควรจะเลี่ยงการกินน้ำมะพร้าว
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ขายถั่งเช่า

Tags : ขายถั่งเช่า,จำหน่ายถั่งเช่า

5

ขายยากษัยเส้น[/i] กระท้อน ผลไม้รสชาติอร่อยตามฤดูกาลghiulio' ที่ไม่เพียงสะดุด8ตาในเรื่y;-'-=องของรสชาติ แต่สรรพคุณของกระท้อนยังejk97lytklเด่นกระทั่งน่าทดlลอ7ง ถ้าเอ่ยถึงl8trlko0;8ลไม้ที่ได้รับความนิยมในเรื่องจำหน่ายยากษัยเส้นรสที่อร่อย แถมยังสามารถy8;'0'นำไปกินได้หลากหลายต้นแบบ y7หนึ่งในนั้นควรเป็นกejท้อน8yl;9;rอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะกระท้อนเป็trkนผลไม้ที่ถูกปา90rkกชื่นชอบใครๆเยอะแยะ วันนี้เราก็เลยขอนำวิชาคulioวามรู้ดีๆที่เกี่ยวกับผลไม้ประเภทนี้มาk9ฝากกัน บอกไ86lด้เลยว่ากระท้อนไม่ได้มีดีแค่รสชาติอร่อย แต่ว่ายังช่วยบำรุงสุขภาพขายยากษัยเส้น แล้วก็ป้องกันภัยสุขภาพได้อีกหrtkลายสิ่งหลายอย่างเลยล่ะค่ะกระท้897kอ7น  กระท้อน (Santol) ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr. ส่วนภาษาอังกฤษคือ Santol เป็นผลไม้ที่มีต้นกำเนิดในแถบอินโด98จีน โดยในแต่ละประเทศมีชื่อเรียกตามเขตแดp['นที่แตกต่าง ในส่วนของเมืองไทย ภาคอีสfiugานเรียกกระท้อนว่า มะจำเป็นต้อง หรือหมากต้อง ภาคเหนือเรียก มะจะต้อง หรือ มะติ๋น uส่วนภาษาใต้เรียกผลไม้ประเภทนี้ว่า เตียน ล่อyu;pน สะท้อน สตียา สะตู สะโต เป็นผลไม้ที่อยู่ตระกูลเดียวกับผลลางสาu'ดและก็ทดลองกอง มีทั้งสิ้น 4 สายพัdนธุ์ดังเช่น ขายยากษัยเส้นกระท้io;อนพันธุ์ปุยฝ้าย กระท้อนพันธุ์อีล่า กระท้อนประเภททับทิม และกระท้อนพันธุ์นิ่มนวล

Tags : ขายยากษัยเส้น

6

ขายตรีผลา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้นเขตร้อน  สูง 7-12 เมตร เปลือกต้นเป็นtjtjสีเทาหรือสี;jdhtrmtjน้ำตาลแดง ผิวเรียบ ทรงykyukพุ่มไม้tjtyjtjแผ่ออกกระจัดกระจายแบบไม่มีรูปร่างแน่ๆtjtjtj ใบประกอบแบบขนปลายคี่ ใบย่อยออกตรงข้าม 6 – 8 คู่ ก้านใบtyjykยาว ใบจำหน่ายตรีผลา หนา เรียบลื่น สีเขียว ใบย่อยเป็นรูปไข่ค่อนข้างจะเรียjtวแหลม jtปลายใบแหลมt โtjykukykคนใบแหลtjม ขอบใบหยักบjางส่วน จำหน่ายตรีผลาดอกออกเป็นช่tjtอแบบช่ykuiljtliอแยกกิ้งก้านตามปลาtjtjยtjยอด  เป็นดอกแบบบริบูรณ์เพศเtjtหมืuiliueyukอนช่อjดอกมะม่วง ดอกย่อยขtjtjนาดเล็กมากมาย สีขาวอมเขียวขายตรีผลา กลีบดtjtjอก 5 กลีบ ฐานรykuikuองดอtjกเป็นtjtjสีเหลือง ผลสดเป็นtjรูปไข่หรืtjtอรูปกระสวย ออกเป็นพวง มียางเป็นจุดๆuilktyjluuiบนผิว ผลอ่อนเป็นสีเขียวเข้ม ส่วนผลแก่เป็tyjyukนสีเขียวอมเหลือง สุกแtjล้วเป็นสีส้ม ขนtjาดกว้าtjง 4 – 5.tjtyyuej5 เซนติเมตร ยาว 5.5 – 7.5 ซม.  มีเมือกtjtjห่อหุ้tjtมผลที่jyjytjukuปอกเปลือกแล้ว เนื้อใjtjนเป็นสีขtjาวอมเขียว  มีเส้นใยหยาบๆtjล้ายtjtjหนามแทรกอยู่  รสเปรี้ยวอมtหวานมันและก็กรอบอร่อย ภายในผลมีกะลาu,u,u,uที่มีเส้นtjtyjใยหยาบๆเหมือนหนามโดยรอบห่ออยู่ ข้างในกะลามีเมล็ดระหว่u,u,ui,uาง 3-5 เมล็ดขายตรีผลา[/i] รูปtjแบบของเม็ดเป็นรูปทรงกลมรีถิ่นเกิ,u,ด ในทวีปเอเชียการขยายพันธุ์ ,u,uเพาะกล้าจากเมล็ด แล้วก็การทำหมันกิ่ง,u,

Tags : จำหน่ายตรีผลา

7

เรามี(ขายพริกไทยดำ)นอกจากจะเป็นเครื่องเทศชูรสของกินที่คนไทยรู้จักกันมาอย่างเป็นเวลายาวนาน
รวมทั้งนิยม(ขายพริกไทยดำ) ที่ได้รับการยินยอมรับ และถูกใช้เป็น พืชสมุนไพร สำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของหมอแผนทิศตะวันออก มานานหลายสิบปีแล้วซึ่งโดยปกติแล้วได้(ขายพริกไทยดำ) และถูกเอาไปใช้กับ การรักษาโรคต่างๆเช่น โรคกระเพาะ ไส้ แก้ปวด แก้อักเสบ เป็นต้นสำหรับในช่วงแห่งความสวยนี้ (ขายพริกไทยดำ) ได้รับการยินยอมรับ แล้วก็ความไว้วางใจจากกรุ๊ปของคนที่อยาก ลดหุ่น ว่าเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพร ที่มีผู้นิยมขายเยอะที่สุด
(ขายพริกไทยดำ)คุณประโยชน์แสนพิเศษ สำหรับในการช่วยสำหรับเพื่อการลดหุ่นได้อย่างยอดเยี่ยม
ตราบจนกระทั่ง มีผลิตภัณฑ์ (ขายพริกไทยดำ)ลดน้ำหนัก ออกมาให้เห็นเป็นอันมากในขณะนี้สำหรับในวันนี้ จะขอพาคุณผู้หญิงไปเจาะลึก ถึงจุดเด่น ข้อบกพร่อง ของ พริกไทยดำ กัน…
(ขายพริกไทยดำ)ช่วยลดหุ่นมีดียังไง
นักวิจัยในประเทศประเทศสหรัฐอเมริกา ค้นพบว่า มีการ(ขายพริกไทยดำ) คุณสมบัติสำหรับในการช่วยต้านทานความอ้วน เนื่องด้วย สำหรับเพื่อการ(ขายพริกไทยดำ) มีส่วนประกอบของสารไพเพอร์รีน
ซึ่งจะมีข้อดีในเรื่องของ ความฉุน แล้วก็รสชาติที่เผ็ดร้อน ที่ช่วยสำหรับการควบคุมยีนส์ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุม การก่อตัวของเซลล์ไขมันใหม่ให้ลดน้อยลง พร้อมทั้งทำลายเซลล์ไขมันเก่า ที่สะสมอยู่ภายในร่างกาย ให้มีจำนวนลดลง
ผลที่ได้ก็คือ น้ำหนักตัวลดลง ตามไปด้วย อวัยวะส่วนต่างๆที่เคยหย่อนคล้อย ก็จะมีความกระชับเข้ารูปมากขึ้นเรื่อยๆ
ยังมีการ(ขายพริกไทยดำ) จะมีคุณลักษณะช่วยสำหรับในการลดหุ่นดังนี้ช่วยกำจัดเซลล์ไขมันที่อยู่ภายในร่างกายโดยทำให้เซลล์ไขมันเก่า ที่สะสมอยู่ในร่างกายตาย กับ ควบคุมการเกิดขึ้นใหม่ของเซลล์ไขมัน ทำให้ซูบผอมลงและก็กลับมาอ้วนอีกยากขึ้นช่วยให้ระบบที่ทำหน้าที่ในการย่อยอาหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญพลังงาน ที่ได้รับจากการทานอาหาร ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการเผาผลาญพลังงาน ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก็เลยไม่นำมาซึ่งการสะสมของไขมันในร่างกาย ซึ่งเป็นสำเหตุสำคัญ ที่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดความอ้วนขึ้น
วิธีการใช้พริกไทยดำเพื่อลดความอ้วนถึงแม้ว่าการ(ขายพริกไทยดำ) จะไม่ใช่ ยาลดความอ้วน โดยตรง แต่ก็เป็นสมุนไพรชั้นหนึ่ง ที่จะช่วยให้รูปร่างของคุณให้มีความสวยสดงดงามเปรียว โดยส่วนมากแล้วการรับประทานพริกไทยดำ เพื่อลดความอ้วน มักนิยมใช้การใส่พริกไทยดำป่นละเอียด รวมกับ(ขายพริกไทยดำ)สมุนไพรอื่นๆไว้ในแคปซูล หรือกระทำการอัดเป็นเม็ด เพื่อสะดวกต่อการรับประทาน
ในการ(ขายพริกไทยดำ) มีคุณลักษณะเด่นในเรื่องของรสที่เผ็ดร้อน ส่งผลต่อเซลล์ไขมันให้ทำงานน้อยลง พร้อมกับยังทำลายเซลล์ไขมันเก่า ที่อยู่ภายในร่างกายได้อีกช่วยทำให้กระเพราะของกินหลั่งกรดได้ดิบได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ระบบการย่อยของอาหารทำงานได้ดิบได้ดี โดยเหตุนั้น (ขายพริกไทย)ดำผลที่ได้รับเป็น ไขมันที่ลดน้อยลง และยังทำให้ผิวหนังกระชับมายิ่งขึ้นอีกด้วยซึ่งในปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดหุ่น โดยการใช้พริกไทยดำ เป็นส่วนประกอบหลักออกมาวางจำหน่ายและ(ขายพริกไทยดำ)อยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่จริงแล้ว การ(ขายพริกไทยดำ) มาใช้ในการลดความอ้วนนั้น เรามี(ขายพริกไทยดำ)สามารถซื้อหามาดัดแปลง ให้เป็นผลิตภัณฑ์ลดหุ่นได้ด้วยตัวเอง โดยมีหลักการง่ายๆดังนี้
แนวทางการทำแคปซูลพริกไทยดำ เพื่อใช้เพื่อการรับประทานด้วยตัวเอง
เพราะว่า สามารถหาองค์ประกอบมาทำเองได้ อย่างไม่ยากนักในราคาที่ถูก โดยเริ่มจากการหาซื้อแคปซูลเปล่า ซึ่งหาซื้อได้จากร้านขายยาโดยปกติ
แล้วนำพริกไทยดำป่นละเอียด ที่หาซื้อได้จากร้านขายยาแผนโบราณ แล้วนำพริกไทยดำ มากคอยกเข้าไปในแคปซูลให้เต็ม
แล้วให้เอามากิน ก่อนที่จะรับประทานอาหาร ราว 10 นาที โดยการกินครั้งละ 2-4 แคปซูล เพื่อคุณภาพ สำหรับการเผาผลาญพลังงานและก็ไขมัน
แต่ห้ามทำการรับประทานหลังรับประทานอาหาร โดยเด็ดขาด ด้วยเหตุว่าจะก่อให้รู้สึกร้อน และมีลักษณะอาการเรอ
รับประทานพริกไทยดำจำนวนมากๆติดต่อกันเป็นเวลานานๆระวังมะเร็งสอบถามหา
หากแม้ พริกไทยดำ จะมีคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์มากมาย สักแค่ไหน แม้กระนั้นหากทำรับประทานเข้าไปภายในร่างกาย เยอะๆๆเพื่อลดความอ้วนแล้ว ก็ย่อมที่จะได้โอกาสเกิดผลข้างๆได้ เช่นกัน
ด้วยเหตุว่าการขายพริกไทยดำ มีสารสารอัลคาลอยด์ ไพเพอร์ริน เมื่อไปสู่ร่างกายก็จะถูกทำปฏิกิริยา กลายเป็น สารก่อมะเร็งในกลุ่มของ เอนไนโตรโซไพเพอร์ริดีน
เมื่อทำบริโภคเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆจะก่อให้มีการสะสมสารเป็นพิษ จนกระทั่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งสูง
แม้กระนั้นปกติแล้ว สารที่เป็นพิษพวกนี้ มีโอกาสที่ร่างกายจะได้รับน้อยมาก หากใช้พริกไทยดำ เป็นเพียงแต่เครื่องปรุงสำหรับการรับประทานอาหารตามธรรมดา เพราะร่างกายจะสามารถกำจัดออกได้เอง ตามธรรมชาติ นอกเหนือจากนั้น ป่วยด้วยโรคตา มีลักษณะเจ็บคอ หรือเป็นโรคริดสีดวงทวาร ไม่ควรกินพริกไทยดำมากจนเกินไป ด้วยเหตุว่าอาจจะทำให้ลักษณะโรคพวกนั้น มีการกำเริบเสิบสานขึ้นได้
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ขายส่งพริกไทยดำ

Tags : ขายส่งพริกไทยดำ,รับผลิตพริกไทยดำ

8

สมุนไพรพญายอ
ชื่อสมุนไพร พญายอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau
ชื่อวงศ์ ACANTHACEAE
ชื่อพ้อง Clinacanthus burmanni  Nees
ชื่ออังกฤษ ไม่มี
ชื่อเขตแดนผักมันไก่  ผักลิ้นเขียด  พญาปล้องคำ  พญาบ้องดำ พญายอ  โพะโซ่จาง  เสมหะพังพอนตัวเมีย


ลักษณะทางวิชาพฤกษศาสตร์


          ไม้พุ่มรอเลื้อย ลำต้นและก็กิ่งก้านหมดจดเป็นเงา สูงได้ถึง 3 เมตร ใบเดี่ยวออกเรียงตรงกันข้าม รูปขอบขนานหรือขอบขนานปนใบหอก กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 7-9 เซนติเมตร โคนใบมน ปลายใบแหลม ก้านใบยาว 0.5 เซ็นต์ ดอกเป็นช่อ ออกเป็นกระจุกที่ปลายยอด กลีบดอกไม้สีส้มแดงเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็น 2 ปาก ยาว 3-4 ซม. ไม่ติดฝัก


ส่วนที่ใช้เป็นยาและสรรพคุณ


-ส่วนใบ รักษาอาการเนื่องจากแมลงกัดต่อยและก็โรคเริม


สารสำคัญที่ออกฤทธิ์


สารฟลาโวนอยด์ มีฤทธิ์ลดการอักเสบ สารกลุ่ม monoglycosyl diglycerides เป็นต้นว่า 1,2-O-dilinolenoyl-3-O-b-d-glucopyranosyl-sn-glycerol รวมทั้งสารกลุ่ม glycoglycerolipids จากใบ  มีฤทธิ์ยั้งเชื้อไวรัสเริม


ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา


ฤทธิ์ลดการอักเสบ
       เมื่อป้อนสารสกัดจากใบด้วยเอ็นบิวทานอลให้หนูแรท  หรือฉีดสารสกัดด้วยน้ำจากใบเข้าท้องของหนูแรท  จะลดการอักเสบของข้อเท้าหนูแรทที่ทำให้บวมด้วยสารคาราจีแนน (carrageenan) ได้   ตำรับยาที่มีพญายอร้อยละ 5  ใน cold cream และก็สารสกัดด้วยเอทานอลจากใบ เมื่อเอามาทาเฉพาะที่ให้หนูแรท จะสามารถลดการอักเสบเรื้อรังได้  แม้กระนั้นเมื่อใช้สารสกัดด้วยนเอ็นบิวทานอลทาที่ผิวหนังจะไม่เป็นผล
ฤทธิ์ลดลักษณะของการปวด
                 เมื่อให้หนูเม้าส์กินสารสกัดด้วยเอ็นบิวทานอลจากใบ จะลดความเจ็บปวดของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้ปวดด้วยกรดอะซีว่ากล่าวค  โดยสารสกัดความแรง 90 มก./กิโลกรัม จะมีฤทธิ์ใกล้เคียงกับเฟนนิวบิวทาโซนขนาด 100 มก./โล (5)  ส่วนสารสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม (2)  สารสกัดด้วยน้ำ และก็สารสกัดด้วยเอทานอล 50% จากใบ (3) ไม่เป็นผลลดความเจ็บ

ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส
ไวรัสเริม
       พญายอสารสกัดด้วยเฮกเซน บิวทานอล และก็เอทิลอะซิเตทจากใบ มีฤทธิ์ต้านทานไวรัสเชื้อเริม HSV-1  และเมื่อนำไปทำเป็นตำรับเจลโดยใช้สารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 4 แล้วก็ใช้ carbopol 940 เป็นสารก่อเจล  พบว่า มีฤทธิ์ต้านไวรัสเจริญและไม่เป็นพิษต่อเซลล์  ในขณะเมื่อใช้สารก่อเจล poloxamer 407 จะมีพิษต่อเซลล์
                 จากรายงานการดูแลรักษาคนป่วยโรคเริมที่อวัยวะสืบพันธุ์จำพวกเป็นซ้ำด้วยยาจากสารสกัดพญายอ เปรียบเทียบกับยา acyclovir  และก็ยาหลอก  โดยให้คนเจ็บทายาวันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 6 วัน พบว่าไม่มีความแตกต่างในระยะเวลาการตกสะเก็ดของแผลคนเจ็บที่ใช้ยาจากสารสกัดใบพญายอและก็ยา acyclovir   โดยแผลจะตกสะเก็ดข้างใน 3 วัน รวมทั้งหายสนิทภายใน 7 วัน ซึ่งผิดแผกแตกต่างกับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ ยาที่สกัดจากใบพญายอไม่ทำให้เกิดการอักเสบ เคือง ในขณะที่ acyclovir ทำให้แสบ   นอกจากนั้นมีการใช้ยาที่ทำจากพญายอ ในคนเจ็บโรคเริม งูสวัด และแผลอักเสบในปาก พบว่าสามารถรักษาแผลและก็ลดการอักเสบได้ดิบได้ดี   
ไวรัส Varicella zoster
                 สารสกัดจากใบพญายอออกฤทธิ์ทำลายไวรัส Varicella zoster ที่เป็นต้นเหตุโรคงูสวัดแล้วก็อีสุกอีใสได้โดยตรงก่อนที่เชื้อไวรัสจะเข้าสู่เซลล์
จากรายงานการดูแลและรักษาคนป่วยโรคงูสวัดด้วยยาจากสารสกัดใบพญายอเปรียบเทียบกับยาหลอก  โดยให้ทายาวันละ 5 ครั้ง ตรงเวลา 7-14 วัน จนกว่าแผลจะหาย  พบว่าผู้ป่วยสุดที่รักษาด้วยสารสกัดจากใบพญายอ แล้วมีแผลเป็นสะเก็ดด้านใน 3 วัน และก็หายด้านใน 7-10 วัน จะมีมากไม่น้อยเลยทีเดียวกว่ากลุ่มหวานใจษาด้วยยาหลอกอย่างเป็นจริงเป็นจังทางสถิติ ระดับความเจ็บปวดลดน้อยลงเร็วกว่ากรุ๊ปยาหลอก และไม่พบผลข้างเคียงใดๆก็ตาม


อาการข้างๆ


ความเป็นพิษทั่วไปและต่อระบบสืบพันธุ์


การทดลองความเป็นพิษ
เมื่อป้อนสารสกัดด้วยเอ็นบิวทานอลจากใบให้หนูเม้าส์ พบว่าเป็นพิษน้อย แต่มีพิษปานกลางเมื่อฉีดเข้าช่องท้อง  ส่วนสารสกัดด้วยเอทานอลขนาด 1.3 กรัม/กิโล (หรือเทียบเท่าใบแห้ง 5.44 กรัม/โล) เมื่อป้อนเข้าทางปากหรือฉีดเข้าท้องหนูเม้าส์ ไม่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดอาการพิษใดๆ
การศึกษาเล่าเรียนพิษ
พญายอกึ่งเรื้อรัง พบว่าเมื่อป้อนหนูแรทด้วยสารสกัดเอ็นบิวทานอลจากใบขนาด 270 มก./โล และก็ 540 มก./โล แต่ละวัน นาน 6 สัปดาห์ พบว่าไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต แต่น้ำหนักต่อมธัยมัเสียใจลง ตอนที่น้ำหนักตับเพิ่มขึ้น ไม่พบความแตกต่างจากปกติต่ออวัยวะอื่น และไม่พบอาการไม่ปรารถนาใดๆ หนูแรทที่กินสารสกัดด้วยเอทานอลขนาด 1 กรัม/โล ทุกๆวันนาน 90 วัน พบว่าการกินของกินของกรุ๊ปที่ได้รับสารสกัดแล้วก็กรุ๊ปควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน แม้กระนั้นน้ำหนักของหนูเพศผู้ที่ได้สารสกัดขนาด 1.0 กรัม/โล น้อยกว่าพญายอกลุ่มควบคุม  เกร็ดเลือดของหนูแรททั้งสองเพศสูงขึ้นมากยิ่งกว่า รวมทั้งครีอาตินินน้อยกว่ากรุ๊ปควบคุม  แต่ไม่เจอความผิดแปลกด้านจุลพยาธิวิทยาของอวัยวะภายใน แล้วก็พยาธิสภาพด้านนอกhttp://www.disthai.com/

9

บัวบก
บัวบก ชื่อสามัญ Gotu kola
บัวบก ชื่อวิทยาศาสตร์ Centella asiatica (L.) Urb. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE)
สมุนไพรบัวบก มีชื่อเขตแดนอื่นๆว่า ผักหนอก (ภาคเหนือ), ผักแว่น (ภาคใต้), กะโต่ เป็นต้น จัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีต้นกำเนิดในแถบเอเชีย เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีกลิ่นฉุน มีรสขมหวาน
เมื่อพูดถึงบัวบก สมุนไพรชนิดนี้ขึ้นมาทีไร คนจำนวนไม่น้อยอาจจะนึกไปว่ามันแค่ช่วยแก้อาการช้ำในเฉยๆ(ส่วนอาการอกหักนี้ไม่เกี่ยวกันนะ) แต่อันที่จริงแล้ว บัวบกหรือใบบัวบกนั้นมีสรรพคุณมาก เพราะว่าได้รับการกล่าวขานเกี่ยวการดูแลและรักษาโรคได้หลายแบบ อย่างโรคลมชัก โรคผิวหนัง ท้องเดิน ท้องอืด แผลในกระเพาะ มีฤทธิ์กล่อมประสาท ช่วยทำนุบำรุงสมอง เพิ่มความจำ ช่วยลดความอ่อนแรงของสมอง
ใบบัวบก มีสารประกอบสำคัญหลากหลายประเภท ดังเช่นว่า บราโมซัยด์ บราไม่โนซัยด์ ตรีเตอพีนอยด์ มาดิแคสโซซัยด์ ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยต้านทานการอักเสบ และก็ยังมีกรดมาดิแคสสิค วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 วิตามินเอ วิตามินเค ธาตุแคลเซียม ธาตุแมกนีเซียม ธาตุโซเดียม รวมทั้งกรดอะมิโน อย่างเช่น แอสพาเรต กรดกลูตามิก เซรีน ทรีโอนีน อะลานีน ไลซีน ฮีสคราวดิน เป็นต้น
ใบบัวบกเหมาะสำหรับผู้ที่ขี้ร้อน มีภาวการณ์แข็ง หรือมีความร้อนเปียกชื้น ด้วยเหตุว่าเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาเย็น
บัวบกคุณประโยช์จากใบบัวบกประโยชน์ซึ่งมาจากใบบัวบก
คุณประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากใบบัวบก
บัวบกเป็นพืชที่มีแคลเซียมในระดับปานกลางถึงสูง แต่ว่ามีระดับสารออกซาเลตที่มีอันตรายต่อสภาพร่างกายในปริมาณต่ำ
ใบบัวบกช่วยคืนความอ่อนวัย ย้อนอายุแล้วก็วัย
ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ
ช่วยเสริมสร้างแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนรวมทั้งอีลาสติน
มีสารต้านทานอนุมูลอิสระ ช่วยต้านทานการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกาย
ประโยชน์ซึ่งมาจากใบบัวบก ช่วยทำนุบำรุงและก็รักษาสายตา ฟื้นฟูรอบดวงตา เพราะว่าบัวบกมีวิตามินเอสูง
ช่วยรักษาอาการตาอักเสบบวมแดง ด้วยการกางใบบัวบกล้างน้ำสะอาด คั้นมัวแต่น้ำเอามาหยดที่ตา 3-4 ครั้งต่อวัน
ช่วยทำนุบำรุงประสาทและก็สมองเสมือนใบแปะก๊วย
ช่วยให้ความจำดีขึ้นและทำให้มีปฏิภาณความฉลาดเยอะขึ้น
ช่วยเพิ่มความจำในคนชรา
มั่นใจว่าใบบัวบกมีส่วนช่วยเพิ่มความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาด รวมทั้งความรู้ความเข้าใจสำหรับในการศึกษา
ใบบัวบกมีสรรพคุณช่วยชะลอลักษณะโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ สตรีวัยทอง โรคอัลไซเมอร์หรืออาการลืมระยะสั้นได้
ช่วยเพิ่มสมาธิ แก้สมาธิสั้น
ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจสำหรับการตกลงใจเฉพาะหน้า
ช่วยแก้ลักษณะของการปวดศีรษะ ปวดหัวข้างเดียว
ช่วยแก้อาการหน้ามืดหัว
ช่วยเครียดลดลง
ช่วยเสริมการทำงานของกาบา (GABA) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยรักษาสมดุลของจิตใจ ก็เลยช่วยผ่อนคลายและทำให้หลับง่ายมากยิ่งขึ้น
ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดิบได้ดีเพิ่มขึ้น
ช่วยกระตุ้นการผลิตเนื้อเยื่อใหม่
ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย
ช่วยบำรุงโลหิตภายในร่างกาย
ช่วยบำรุงรักษาหัวใจ
ช่วยฟื้นฟูสุขภาพจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
ช่วยทำให้จิตใจมีชีวิตชีวา อารมณ์แจ่มใส
ช่วยให้เค้าหน้าสดใสเสมือนเป็นวัยรุ่น
ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ
ช่วยทำนุบำรุงเสียง
ช่วยรักษาลักษณะของการเจ็บคอ ด้วยการใช้บัวบกสดโดยประมาณ 1 กำมือ นำมาตำคั้นเอาน้ำแล้วเพิ่มเติมน้ำส้มสายชู 1-3 ช้อนแกง แล้วจิบรับประทานเสมอๆ
ช่วยแก้อยากดื่มน้ำคุณประโยชน์ใบบัวบก
ใบบัวบกมีสรรพคุณช่วยแก้อาการร้อนใน ตัวร้อน
ใบ[url=http://www.disthai.com/16913509/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%81]บัวบก[/url]มีสารยั้งหรือชะลอการขยายตัวของเซลล์ของมะเร็ง ช่วยต่อต้านโรคมะเร็ง
ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในคนป่วยโรคเบาหวานได้ดิบได้ดี
ช่วยรักษาโรคโรคดีซ่านจากภาวะร้อนชื้น ด้วยการใช้บัวบก 30 กรัม น้ำตาลกรวด 30 กรัม ต้มน้ำ
ช่วยรักษาโรคโลหิตจาง
ช่วยรักษาอาหารหืด
ช่วยรักษาโรคความดันเลือดสูง ด้วยการใช้ต้นสด 1 กำมือต้มกับน้ำแล้วนำมาดื่ม หรือจะใช้บัวบกสดๆทั้งยังต้นประมาณ 30 กรัมนำมาค้นเอาน้ำ เพิ่มน้ำตาลนิดหน่อยแล้วดื่มกินประมาณ 5-7 วัน
ช่วยรักษาโรคลมชัก
ช่วยรักษาโรคหลอดลมอักเสบ
ช่วยรักษาอาการเต้านมอักเสบเป็นหนองในระยะเริ่มต้น ด้วยการใช้บัวบกแล้วก็เปลือกของลูกหมาก 1 ผล เอามาต้มกับเหล้าดื่ม
ช่วยแก้คนเป็นบ้า
ช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับเลือด
ช่วยลดความดันเลือด เพิ่มความยืดหยุ่นให้หลอดเลือด แล้วก็ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
ช่วยรักษาโรคที่มีสมุฏฐานจากเสมหะ
ช่วยแก้อาการอ่อนล้า เมื่อยล้า
ช่วยแก้ไข้
ช่วยห้ามเลือดกำเดา ด้วยเหตุว่าทำให้เลือดเดิน แต่ว่าเลือดจะไม่ออกจากเส้นโลหิตและก็ยังทำให้โหดเหี้ยมอีกด้วย
ช่วยแก้อาการช้ำใน เจ็บจากการกระทบกระแทก
เป็นพืชที่ย่อยได้ง่าย
ช่วยให้เจริญอาหาร ทานอาหารได้มากขึ้น
ช่วยแก้อาการท้องร่วง
สารสกัดจากใบบัวบกมีฤทธิ์ป้องกันและยั้งการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างดีเยี่ยม
ช่วยแก้อาการเริ่มที่จะเป็นบิด
ช่วยรักษาโรคบิดหรือมีมูกเลือดคละเคล้าเมื่อขับถ่าย
ช่วยรักษากระเพาะเป็นแผล
ใช้เป็นยาระบาย ช่วยระบายท้อง แก้ลม
ใช้เป็นยาขับเยี่ยว
แก้อาการเยี่ยวขัดข้อง ด้วยการใช้ใบบัวบกราวๆ 50 กรัม เอามาตำแล้วพอกรอบๆสะดือ เมื่อชิ้งฉ่องคล่องแคล่วก็ดีแล้วค่อยเอาออก
ช่วยขับความร้อนชื้นทางเท้าเยี่ยว คุ้มครองป้องกันการเกิดนิ่ว
ช่วยรักษาโรคนิ่วฟุตบาทเยี่ยวด้วยการใช้บัวบก 50 กรัมต้มกับน้ำซาวข้าวครั้งที่ 2 แล้วเอามาดื่ม
ช่วยรักษาอาการมีหนองออกมาจากปัสสาวะ
ช่วยแก้อาการน้ำดีภายในร่างกายมากเกินความจำเป็น
ช่วยรักษาโรคม้ามโต
ช่วยรักษาอาการติดโรคของไวรัสตับอักเสบ
แก้ลักษณะของการปวดข้อรูมาตอยด์
ใช้เป็นยาห้ามเลือด ใส่แผลสด ด้วยการใช้ใบสดประมาณ 20 ใบนำมาล้างให้สะอาด ตำพอกแผลสด
ช่วยรักษาแผลให้หายเร็วเพิ่มขึ้น ช่วยรีบการสร้างเนื้อเยื่อ
ช่วยแก้อาการฟกช้ำ ด้วยการใช้ใบบัวบกมาตีให้แหลกแล้วนำมาโปะรอบๆที่บวมช้ำ หรือจะใช้ใบบัวบกราวๆ 40 กรัม ต้มกับเหล้าแดงราว 250 cc. ประมาณ 1 ชั่วโมงแล้วนำมาดื่ม
ใช้บัวบกตำเอามาพอกรักษาความร้อนบวมของโรคไฟลามทุ่ง หรือใช้รักษาอาการด้วยการใช้น้ำคั้นบัวบกเอามาผสมกับแป้งข้าวเหนียวทำเป็นแป้งเหลว พอกรอบๆที่เป็น
ช่วยรักษาพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย
ช่วยรักษาโรคผิวหนังต่างๆยกตัวอย่างเช่น โรคเรื้อน โรคสะเก็ดเงิน หิด ฝึก เป็นต้น
ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุทำให้มีการเกิดหนอง
ช่วยลดอาการอักเสบของแผลได้เป็นอย่างดีและก็ใช้ทารักษาแผลอักเสบจากการผ่าตัดได้อีกด้วย
ช่วยรักษาผิวหนังเป็นด่างขาว
ใช้เป็นยาถอนพิษ ช่วยลดลักษณะของการปวดแสบปวดร้อนจากแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ด้วยการใช้ทั้งยังต้นสดของบัวบกราวๆ 3 ต้นเอามาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลกแล้วนำมาพอกแผลไฟไหม้
บัวบกมีการเอามาสร้างเป็นแคปซูลวางจำหน่าย มีคุณประโยชน์สำหรับเพื่อการช่วยทำนุบำรุงสมองเป็นหลัก (Brain tonic)
ตอนนี้มีการนำไปทำเป็นยาเป็นแผนปัจจุบันในชนิดผงใช้โรยแผล แล้วก็ในรูปแบบเม็ดรับประทานเพื่อรักษาแผลผ่าตัด แผลสด ไฟเผา น้ำร้อนลวก หรือฝีหนองได้ และก็ยังช่วยคุ้มครองการเกิดแผลอีกด้วย
ช่วยแก้อาการก้างติดคอ ด้วยการนำบัวบกไปต้มน้ำ แล้วค่อยๆกลืนน้ำลงคอ
ใบและก็เถาบัวบกใช้กินเป็นผักสดกับน้ำพริกกะปิคั่ว หมี่กรอบ ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ลาบ ก้อย แกงเผ็ด ยำใบบัวบก ซุปหน่อไม้ ฯลฯ
น้ำคั้นจากใบบัวบกเอามาทำเป็นน้ำมันบัวบกใช้ชโลมหัว มีคุณประโยชน์ช่วยบำรุงหนังศีรษะแล้วก็เส้นผม ช่วยทำให้เส้นผมดกดำ ไขปัญหาผมหล่น ผมหงอกก่อนวัย
น้ำใบบัวบกเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับฤดูร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่ามีฤทธิ์เป็นยาเย็นดับร้อนในร่างกายได้สารพัด
สารสกัดจากใบบัวบก มีคุณลักษณะช่วยลดการระคายเคืองผิวและไม่เป็นอันตรายต่อสถาพทางร่างกาย
สารสกัดจากใบบัวบกมีการนำมาใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบสำหรับการผลิตเครื่องแต่งตัว
มีการนำสารสกัดจากใบบัวบกมาใช้ทำเป็นสิ่งของปิดแผล
ลบรอยตีนกาตื้นๆด้วยน้ำใบบัวบก ด้วยการนำบัวบกมาล้างน้ำให้สะอาด นำไปปั่นกระทั่งละเอียด แล้วนำน้ำที่ได้มาใช้สำลีชุบน้ำทาทั่วรอบๆหางตาหรือทั่วบริเวณใบหน้า ทิ้งเอาไว้ประมาณ 15 นาทีแล้วล้างออก โดยควรทาทุกวันก่อนนอน
มีการนำสารสกัดจากใบบัวบกมาผลิตเป็นสบู่ใบบัวบก ซึ่งผู้ผลิตอ้างถึงว่าช่วยรักษาสิว ทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างขาวใส ผิวหน้าเต่งตึงได้

ขั้นตอนการทำน้ำบัวบก
กระบวนการทำน้ำบัวบกวิธีการทำน้ำบัวบก ควรที่จะเลือกใช้ใบบัวบกที่แก่กว่า รับประทานเป็นผักสด โดยใช้อีกทั้งรากเอามาล้างน้ำชำระล้าง
ใบบัวบกจะเหนียวให้ตัดเป็น 2-3 ท่อน ก่อนเอามาบด
คั้นน้ำแรกโดยผสมน้ำกับใบบัวบกที่บด แล้วนำกากที่เหลือมาคั้นน้ำที่สองเพื่อได้ตัวยาสมุนไพรที่ยังเหลืออยู่ (ควรใช้น้ำสะอาด แล้วก็ห้ามใช้น้ำร้อนหรือนำน้ำที่คั้นได้ไปต้ม)
กรองน้ำบัวบกด้วยผ้าขาวบางห่างๆ(แบบผ้ามุ้ง ถี่มากจะกรองไม่ได้)
ข้างหลังกรองจะมีกากให้ทิ้งไป ให้รินเฉพาะน้ำส่วนใสๆมาดื่ม
น้ำบัวบกจะต้องคั้นใหม่ๆจากใบสดๆและไม่ควรเก็บน้ำที่คั้นได้ไว้นานหรือควรแช่เย็นเก็บไว้
น้ำเชื่อมหากทำมาจากน้ำต้มใบเตย จะมีผลให้น้ำบัวบกอร่อยมากขึ้น
คุณประโยชน์ของน้ำใบบัวบกช่วยแก้ร้อนใน ช้ำใน
ไข่เจียวบัวบก
ใบบัวบกวัตถุดิบที่ต้องจัดแจงยกตัวอย่างเช่น บัวบกสด 20 กรัม / ไข่ 2 ฟอง / น้ำมันหอย 1 ช้อนโต๊ะ / น้ำปลานิดหน่อย / น้ำมันพืชสำหรับใช้สำหรับทอด
นำบัวบกมาล้างกระทั่งสะอาดแล้วหั่นตรอกเป็นชิ้นเล็กๆ
นำไข่มาตอกแล้วตีไข่ เพิ่มเติมเครื่องปรุงต่างๆ
นำใบบัวบกที่ตรอกแล้วผสมลงไปในไข่ คนจะกว่าจะเข้ากัน
เอามาทอดในไฟอ่อนจนถึงไข่สุก
สรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดหัว และก็ตาลายหัว
ข่างปองบัวบก (บัวบกชุบแป้งทอด)
จัดเตรียมวัตถุดิบดังนี้ บัวบกสด / ไข่ไก่ / แป้งทอดกรอบ / กระเทียมหั่นหยาบ / หอมแดงหั่นหยาบคาย / เกลือ / พริกไทยป่น
นำบัวบกสดที่ได้มาล้างทำความสะอาด แล้วหั่นหยาบๆให้พอดีคำ
นำแป้งที่ใช้สำหรับในการทอดกรอบมาผสมกับไข่ไก่ กระเทียม หอมแดง พริกไทย และเกลือ ผสมเข้าด้วยกัน
นำบัวบกที่หั่นจัดแจงไว้ เอามาชุบกับแป้งที่ผสมไว้
หลักแล้วต่อจากนั้นตั้งกระทะ ใส่น้ำมันให้ร้อน
แล้วจึงน้ำบัวบกที่ชุบแป้งแล้ว นำมาทอดให้พอเพียงเหลืองกรอบแล้วยกลงให้สะเด็ดน้ำมัน
เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย เอามาจิ้มรับประทานกับน้ำจิ้มไก่ได้เลย
คุกกี้บัวบก
ให้เตรียมวัตถุดิบดังนี้ บัวบกหั่นละเอียด 2 ถ้วยตวง / ไข่ไก่ 1 ฟอง / แป้งสารพัดประโยชน์ 2 ถ้วยตวง / เนยสดรสเค็ม 2 ถ้วยตวง / น้ำตาล 1.1/2 ถ้วยตวง / ผงฟู 2 ช้อนชา / กลิ่นวานิลลา 1 ช้อนชา
นำใบบัวบกมาล้างชำระล้างแล้วหั่นอย่างรอบคอบ โดยตัดก้านรวมทั้งใบออกจากกัน ก้านให้หั่นเป็นท่อนเล็กๆส่วนใบนำมาเรียงซ้อนกันแล้วหั่นตามขวางแล้วก็กลับมาหั่นอีกข้าง แล้วพักไว้
นำแป้งและผงฟูมาร่อนผ่านตะแกรง 2 รอบ แล้วพักไว้
นำเนยสดมาตีให้เข้ากับน้ำตาลด้วยความเร็วปานกลางกระทั่งขึ้นฟู ราวๆ 1 นาที
ใส่ไข่ไก่และก็กลิ่นวานิลลาลงไป แล้วตีให้ถูกกัน
เบาๆใส่แป้งที่ร่อนไว้แล้วลงไปทีละน้อย (ครั้งละ 1 ส่วน 3 ของแป้งทั้งปวง) แล้วตีแป้งให้เข้ากับส่วนผสมทั้งสิ้น
นำบัวบกที่หั่นละเอียดแล้วใส่ลงไปในแป้ง แล้วผสมให้เข้ากันอีกรอบ
นำไปอบในตู้อบ โดยวางใส่ถาดที่ทาเนยหรือกระดาษทนไฟ ซึ่งต้องตักแป้งให้ได้ตามขนาดที่อยาก
ใช้เวลาอบโดยประมาณ 6-8 นาที ด้วยอุณหภูมิโดยประมาณ 250 องศา หรือมองว่าขอบเริ่มเหลืองก็เป็นอันใช้ได้แล้ว เสร็จแล้ว คุกกี้บัวบก
ขั้นตอนการทำน้ำมันบัวบก
เตรียมส่วนผสมดังนี้ บัวบก 4 กิโล / น้ำมันมะพร้าว 1 ลิตร / น้ำสะอาด 1 ลิตร
นำบัวบกมาล้างน้ำทำความสะอาด แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
เพิ่มเติมน้ำลงไปในบัวบก แล้วนำไปปั่นจนกระทั่งละเอียด
เสร็จแล้วให้กรองมัวแต่น้ำบัวบกที่ได้จากการปั่น
นำน้ำบัวบกที่กรองได้ไปต้มกับน้ำมันที่ผลิตขึ้นมาจากมะพร้าวโดยใช้ไฟอ่อนๆราวๆ 80 องศาเซลเซียส
เคี่ยวไปเรื่อยๆจนถึงเหลือแต่น้ำมันที่สกัดจากมะพร้าว โดยให้พิจารณาลักษณะกากของน้ำมัน จะมีลักษณะแห้งแบบเม็ดทราย นับว่าเป็นอันใช้ได้ ชูลงจากเตาแล้วกรองเอาน้ำมัน เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย
วิธีใช้น้ำมันบัวบก
ใช้น้ำมันที่ได้เอามาทาเส้นผม แล้วนวดให้ทั่วหนังศีรษะ
นวดเสร็จแล้วให้หมักทิ้งเอาไว้ราว 30 นาที
ครบเวลาแล้วให้สระผมด้วยน้ำอุ่นพร้อมแชมพูตามธรรมดา เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย
น้ำมันบัวบก สรรพคุณช่วยบำรุงรักษาหนังหัวและเส้นผม ช่วยทำให้เส้นผมดกดำ จัดการกับปัญหาผมตก ผมหงอกก่อนวัย
การตักเตือนแล้วก็ข้อเสนอแนะ
สรรพคุณของใบบัวบกการรับประทานใบบัวบกคุณควรจะใคร่ครวญฐานรากของร่างกาย อย่าดูแต่ว่าคุณประโยชน์เพียงอย่างเดียว
บัวบกไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีสภาวะเย็นพร่อง หรือขี้หนาว อาการท้องอืดบ่อยๆ
การรับประทานบัวบกในปริมาณที่มากเหลือเกิน จะก่อให้ธาตุในร่างกา
http://www.disthai.com/

10

ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula L.
ชื่อสามัญ : Golden shower, Indian laburnum, Pudding-pine tree
ชื่อประจำถิ่นอื่น : ราชพฤกษ์ (ภาคเหนือ) ; ปูโย, เปอโซ, ปือยู, แมะหล่าหยู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ; คูณ (ภาคกลาง, ภาคเหนือ) ; ชัยพฤกษ์, [url=http://www.disthai.com/16488365/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C]ราชพฤกษ์[/url][/url][/color] (ภาคกึ่งกลาง) ; กุเพยะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)
จำพวกนี้หนังสือเรียนหลังเล่มเสนอ ชื่อใหม่เป็นเพียงระดับจำพวกย่อยเป็นCassia javanica L.subsp javanica K.& S.S .Larsen พืชจำพวกนี้เป็นไม้ใหญ่ขนาดเล็ก ถึงขั้นกึ่งกลาง สูงได้ถึง ๑๕ เมตร เมื่อลำต้นอย่างอ่อนอยู่มีน้ำแข็งที่เกิดขึ้นจากกิ่งแก่ที่ร่วงหล่นไป แต่ว่าเมื่อต้นอายุมากขึ้นจะหายไป ลำต้นไม่เป็นปุ่มปม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกัน มีใบย่อย ๕-๑๕ คู่ ก้านใบยาว ๑.๕-๔ ซม. ศูนย์กลางใบยาว ๒๐-๓๐ เซนติเมตร ใบย่อยรูปไข่แกมรูปมูลหรือรูปขอบขนาน กว้าง ๑.๕-๓ เซนติเมตร ยาว ๒-๕ ซม. ปลายใบกลมหรือมน โคนใบกลม ใต้ใบมีขนละเอียดอยู่เอนราบกับผิวใบ ก้านใบย่อยสั้นมากมาย ดอกออกเป็นช่อตามกิ่ง ก้านช่อดอกใหญ่และก็แข็ง ไม่แตกแขนง ยาว ๕-๑๖ ซม. เมื่อเริ่มบานมีสีชมพูแล้ว กลายเป็นสีแดงเข้ม เมื่อใกล้โรยกลายเป็นสีออกขาว ดอกย่อยมีก้านเรียวยาว ๓-๕ ซม.ราชพฤกษ์ มีกลีบเลี้ยงมี สีแดงเข้มถึงสีแดงอมน้ำตาล รูปไข่ ปลายแหลม ยาว ๗-๑๐ มิลลิเมตรกลีบดอกไม้รูปไข่กลับ กว้าง ๗-๘ มม. ยาว ๒๕-๓๕มิลลิเมตร โคนกลีบดอกไม้เป็นก้านยาวราว ๓ มม.  เกสรเพศผู้มี ๑๐ อัน ขนาดยาวแตกต่างกัน รังไข่เรียว ขนคลุมบางๆผลเป็นฝักรูปกระบอกขนาดวัดผ่าศูนย์กลางราม ๑-๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๒๐-๖๐ เซนติเมตร ห้อยลงมาจากกิ่ง ฝักแก่สีดำ หมดจด ไม่มีขน ไม่แตก มีเม็ดจำนวนหลายชิ้น แล้วก็รูปแบนแทบกลม สีน้ำตาลเป็นมัน
ลักษณะทางวิชาพฤกษศาสตร์
ไม้ต้น (T) สูงราว 5-15 เมตร เปลือกต้นเรียบ สะอาด สีเทาอ่อนหรือสีเทาอมน้ำตาล สีเทาอมขาว หรือสีนวล
ใบ เป็นใบประกอบแบบขน ใบเรียงสลับ ลักษณะใบย่อยรูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ โคนใบมน แผ่นใบสีเขียว มีใบย่อยโดยประมาณ 4-12 คู่
ดอก มีดอกเป็นช่อแบบช่อกระจะ เป็นช่อแขวนระย้าออกตามกิ่งหรือออกตามง่ามใบ มีดอกแบบสมมาตรด้านข้าง มีกลีบดอก 5 กลีบ สีเหลืองสด โดยกลีบข้างบนสุดจะเรียงอยู่รอบในสุด ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ผล เป็นฝักกลม ทรงกระบอกยาว ผิวเรียบ แล้วก็มีเปลือกแข็ง ด้านในมีฝาผนังแบนสีน้ำตาล กันเป็นห้องแล้วก็มีเม็ดห้องละ 1 เม็ด ผลอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาลเข้ม หรือดำ
เม็ด มีเนื้อห่อนิ่มๆสีน้ำตาลไหม้ หรือสีดำ ลักษณะกลมมนและแบน มีรสหวาน
นิเวศวิทยา
ขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้งทั่วๆไป มีมากมายทางภาคเหนือ นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับและปลูกข้างถนนเพื่อความงาม
การปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์
ปลูกง่ายและก็เจริญวัยได้ในดินดูเหมือนจะทุกประเภท แต่ว่าจะถูกใจดินร่วนปนทราย เพาะพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง

ผลดีทางยา
รสแล้วก็สรรพคุณในแบบเรียนยา
ราก รสเมา เป็นยาบำรุง รักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับถุงน้ำดี เป็นยาถ่ายอย่างแรง รักษาอาการไข้ ระบายพิษไข้ ถ่ายสิ่งสกปรกออกมาจากร่างกาย ทำลายเชื้อโรคกุฏฐัง แก้ขี้กลากเกลื้อน แก้อาการเซื่องซึม หนักหัว
เปลือกราก รสฝาด ต้มดื่มแก้ไข้มาลาเรียและก็ระบายพิษไข้ ใช้ร่วมกับเนื้อในฝักเป็นยาแก้ไข้ไข้มาลาเรียแล้วก็เป็นยาระบาย
แก่น รสเมา ใช้เป็นยาขับพยาธิไส้เดือน รักษาอาการท้องเสีย และช่วยเร่งคลอด
ราชพฤกษ์เปลือกต้น รสฝาดเมา ใช้เป็นยาช่วยรีบคลอด รักษาอาการท้องเสีย
กระพี้ รสเมา ใช้แก้รำมะนาด
ฝัก เนื้อในฝักรสหวานเบื่อ ใช้รับประทานเป็นยาระบาย ช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอก ฟอกหรือจ่ายน้ำดี แก้ลมเข้าข้อรวมทั้งขัดข้อ
เปลือกฝัก รสเฝื่อนเมา ทำให้แท้งลูก ขับรกที่ค้าง และทำให้อาเจียน
ใบแก่ รสเมา ใบสดหรือตากแห้ง ใช้เป็นยาถ่าย รักษาอัมพาต ฆ่าเชื้อโรคทั้งสิ้น ฆ่าพยาธิผิวหนัง รักษาอัมพาตของกล้ามเนื้อบนใบหน้า พอกแก้ปวดข้อ หรือต้มน้ำกินแก้โรคเกี่ยวกับสมอง แก้เส้นเอ็นทุพพลภาพ
ใบอ่อน รสเมา ตำพอกหรือคั้นเอาน้ำทารักษาโรคกลากเกลื้อน แก้ไข้รูมาติก
ดอก รสเปรี้ยวขม ใช้รักษาโรคกระเพาะ เป็นยาถ่ายพยาธิ ต้มดื่มแก้ไข้ แก้แผลเรื้อรัง ช่วยหล่อลื่นในไส้ ระบายท้อง
เมล็ด ช่วยกระตุ้นให้คลื่นไส้ เป็นยาถ่าย
ราชพฤกษ์ วิธีรวมทั้งจำนวนที่ใช้
แก้ท้องผูก โดยการเอาเนื้อในฝักแก่หนักประมาณ 5-10 กรัม ต้มกับน้ำ 500 ซีซี ใส่เกลือบางส่วน ดื่มก่อนนอนหรือรุ่งเช้าก่อนรับประทานอาหาร เป็นยาระบายที่เหมาะกับคนที่ท้องผูกเป็นประจำ และก็สตรีมีครรภ์ก็ใช้ฝักคูณเป็นยาระบายได้
รักษาโรคกระเพาะ โดยใช้ฝักประมาณ 30 กรัม ผสมน้ำ 100 ซีซี ต้มให้เดือดรวมทั้งเหลือน้ำ 50 ซีซี ดื่มให้หมดครั้งเดียว วันละ 3 ครั้ง http://www.disthai.com/

11

สมุนไพรเมื่อย
เมื่อย Gnetum montanum Markgraf
บางถิ่นเรียกว่า เมื่อยล้า (จังหวัดตราด) ม่วย (จังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี) มะม่วย (จังหวัดเชียงใหม่) แฮนม่วย (เลย)
ไม้เถา เนื้อแข็ง กิ่งเป็นข้อต่อกันรวมทั้งตามข้อจะบวมพอง ใบ เดี่ยว เรียงเป็นคู่สลับตั้งฉาก ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ มีขนาดไม่เหมือนกันมากมาย แต่กว้างไม่เกิน 12 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 20 เซนติเมตร ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบกลม มน หรือ แหลม ขอบใบเรียบ เนื้อใบแข็งครึ้ม หรือ ค่อนข้างจะหนา เมื่อแห้งสีออกดำ เส้นใบโค้ง ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอดแล้วก็ตามลำต้น [url=http://www.disthai.com/]สมุนไพร[/url][/url] ช่อดอกแตกกิ่งก้านสาขามา แยกเป็นช่อดอกเพศผู้และก็เพศภรรยา ดอกเรียงเป็นชั้นๆรอบศูนย์กลาง ช่อดอกเพศผู้ กว้างโดยประมาณ 0.4 เซนติเมตร ยาวราว 3 เซนติเมตร แต่ละชั้นมีราว 20 ดอก ช่อดอกเพศภรรยา แต่ละชั้นมี 5-7 ดอก ผล รูปรี กว้างประมาณ 1 ซม. ยาว 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ก้านผลอ้วน ยาวราวๆ 0.2 ซม.

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นในระดับสูงจากน้ำทะเล 50-1,800 ม. เจอในทุกภาคของประเทศ ยกเว้นภาคกึ่งกลาง
คุณประโยชน์ : ราก น้ำต้มรากรับประทานแก้พิษบางประเภท และแก้ไข้ไข้มาลาเรีย

Tags : สมุนไพร

12

น้ำมันเหลือง
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ "น้ำมันเหลืองสมุนไพรมี

 • ไพลแก่ อายุขั้นต่ำ 1 ปี 200 กรัม
 • น้ำมันงา 50 กรัม
 • เมนทอลเกล็ด 100 กรัม
 • การบูร 100 กรัม
 • พิมเสน 25 กรัม
 • น้ำมันเหลืองหอมระเหยเลือกกลิ่นที่อยากได้ 10 ซีซี

  วิธีการทำผลิตภัณฑ์

 • นำไพลล้างให้สะอาด วางให้แห้ง และหลังจากนั้นก็ค่อยนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆ
 • นำน้ำมันงาใส่กระทะใช้ไฟอ่อนๆใส่ไพลลงไปทอดให้เหลืองแล้วชูลง
 • กรอกกากของไพลออกให้เหลือแต่น้ำมันงา
 • นำเมนทอล การบูรและก็พิมเสน ผสมคนจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ละลายจนกระทั่งเป็นน้ำใส
 • เติมน้ำมันจากไพลที่ได้ในข้อ 3 น้ำหนัก 25 กรัม และก็เติมน้ำมันหอมระเหยกลิ่นตามชอบ ดังเช่นน้ำมันสะระแหน่ น้ำมันขิง ฯลฯ น้ำหนัก 10 ซีซี คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ใส่ใส่ภาชนะที่อยากได้ พร้อมใช้
วิธีการใช้สินค้า "น้ำมันเหลืองสมุนไพร

 • ใช้สูดดม ใช้ทาและนวด บรรเทาอาการต่างๆ
สรรพคุณของสินค้า "น้ำมันเหลืองสมุนไพร ตำรับชาววัง"


บรรเทาอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล เป็นหวัด

 • แก้วิงเวียนหัว หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม
 • แก้เคล็ดลับขัดยอก ฟกช้ำดำเขียว
 • ทาถอดพิษแมลงสัตว์กัดต่อย ปวดบวม
 • ทาท้องเพื่อขับลมข้างในท้อง
 • ทาแผลมีดบาด ไฟใหม้ เลือดจะหยุดโดยทันทีแล้วก็แผลจะหายไวขึ้น
 • ทาแก้ผดผื่น ตุ่มคัน แผลพุพอง เป็นหนอง
 • ทาแล้วช่วยให้จิตใจสงบ ช่วยบรรเทาเครียด
 • ทาก่อนนอนช่วยให้หลับง่ายมากยิ่งขึ้น
 • ทาถูนวดฝ่าตีน ไล่เลือดลม
คุณประโยช์จากการนวดน้ำมัน
นวดจริงคือการกระตุ้นเยื่อของร่างกายด้วยมือ, เพื่อเกื้อหนุนสุขภาพและก็ฟื้นฟูให้ร่างกายทั้งหมด. น้ำมันนวดถูกดีไซน์มาเพื่อมือเลื่อนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในระหว่างนวด และก็ในขณะเดียวกันเครื่องหอมอโรมาให้ผ่อนคลายสูงที่สุดสำหรับทั้งกายใจ. อ่านต่อไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากการนวดน้ำมันและก็ผ่อนคลายร่างกายของคุณที่มีประสบการณ์นวดแจ่มใส.
เมื่อมาถึงการนวดน้ำมันเหลือง, มีหลายร้อยปิดตัวเลือกที่ไม่เหมือนกันให้เลือก. คุณได้อย่างอิสระสามารถเลือกจากเยอะมากน้ำหอมรวมทั้งสีที่แตกต่างเพื่อบริการ. น้ำมันนวดบำบัด, น้ำมันร้อน, น้ำมันนวดกระตุ้นความรู้สึก, น้ำมันหอม
จะสามารถพบได้ในตลาดน้ำมันนวดเพื่อให้คุณสามารถเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับความต้องการและความหวังของคุณ.
สัมผัสของมนุษย์สามารถมีการรักษาและก็พลังความมีชีวิตชีวาสำหรับผิวแล้วก็นวดน้ำมันออกจากผิวนุ่มรวมทั้งเรียบ. เว้นเสียแต่ความรู้สึกสบาย thei พวกเขาถ่ายทอด, น้ำมันนวดนอกจากนี้ยังมีทางที่น่าอัศจรรย์ที่ช่วยทำนุบำรุงผิวของคุณและก็กำจัดจุดแห้งบนผิวของคุณ. แต่, ข้างหลังการนวด, จะเสนอแนะให้ใช้เวลาอาบน้ำที่ผ่อนคลายเพื่อล้างน้ำมันออกมาจากร่างกายของคุณ. น้ำ จะยังช่วยผิวรูขุมขนจะเปิดก็เลยช่วยเหลือการดูดซึมของน้ำมันนวดเข้าสู่ผิวของคุณ. ลองมาดูกันผลดีต่อสุขภาพที่สำคัญของการนวดน้ำมันผ่อนคลาย.
ลดการ ความเครียด
น้ำมันเหลือง เป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมมาก ลดความเคร่งเครียด แล้วก็ความเคร่งเครียดที่มีการสะสมภายในร่างกายของคุณในระหว่างวันที่เหนื่อย.
น้ำมันนวดน้ำมันหอมระเหยที่มีน้ำมันหอมระเหยที่สงบประสาท, ช่วยให้คุณผ่อนคลายและก็กำจัดความนึกคิดแง่ลบที่สะกิดความเคร่งเครียด.
สุภาพ, สัมผัสการดูแลการแสดงในงานนวด, ช่วยทำให้คุณ รักษา และก็คืนจิตวิญญาณแล้วก็ความสมดุลทางอารมณ์ของคุณ.
เสริมการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
หนึ่งในผลตอบแทนที่สำคัญที่สุดของน้ำมันเหลืองนวด ซึ่งมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตแล้วก็ในเวลาเดียวกันจะช่วยลดความดันเลือดซึ่งเป็น น.
สาเหตุ ajor สำหรับผู้ที่ประสบเจอกับปัญหาที่เกี่ยวกับ ความดันเลือดสูง.
นวดน้ำมันที่ดีที่สุดของคุณบรรเทาร่างกายแล้วก็สนับสนุนการนอนหลับที่ดีกว่าสำหรับวัน.
คนไม่ใช่น้อยระทมทุกข์จากความแตกต่างจากปกติของการนอนต่างๆได้สังเกตเห็นการแก้ไขในนิสัยการนอนของพวกเขาหลังการดูแลรักษาด้วยการนวดผ่อนคลาย. น้ำมันเหลืองนวดกระตุ้นจิตใจและก็จิตวิญญาณ การบำบัด, ด้วยเหตุผลดังกล่าวคนโดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์การนอนหลับลึกและก็พักมากขึ้น.
1.การนวดน้ำมันเหลืองจะเข้าไปช่วยกระตุ้นแนวทางการทำงานของระบบประสาท ให้ปฏิบัติงานได้ดีมากยิ่งขึ้น ลดอาการตึงเครียดให้เราบรรเทาจากการความอ่อนเพลียแล้วก็ความอ่อนเพลียสะสม
2.การนวดน้ำมันเหลือง จะเข้าช่วยการกระตุ้นแนวทางการทำงานของโลหิต ให้ทำงานได้ดีมีคุณภาพเยอะขึ้นแล้วก็สามารถหล่อเลี้ยงออกสิเจนรวมทั้งสารอาหารต่างๆไปทั่วร่างกายอย่างสมบูรณ์ คุ้มครองป้องกันโรคต่างๆรวมถึงลดระดับความดันโลหิตได้ดีด้วย
3.เพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกาย ด้วยการเข้าไปปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมรวมทั้งฟื้นฟูระบบกล้าม ข้อต่อต่างๆในร่างกายให้ดำเนินการได้ดิบได้ดีรวมทั้งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
4.เพิ่มความชื้นให้กับผิว ด้วยเข้าไปกำจัดพิษ ภายในร่างกายรวมทั้งภาวะผิว ช่วยผลัดเซลล์ที่ตายแล้วให้หลุดออกมาส่งให้ผิวของคุณเรียบเนียนเปียกชื้น มองเปล่งปลั่งแล้วก็ชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้น
5.ช่วยในเรื่องการนอนให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม บรรเทาสมองและก็ร่างกายต่างๆมีผลต่อระบบประสาท ทำให้นอนหลับสนิทได้ดีกว่ากว่า ลดอาการนอนไม่หลับได้อย่างดีเยี่ยม
นอกเหนือจากนั้นการนวดน้ำมันยังมีคุณประโยชน์อีกหลายอย่างต่อสถาพทางร่างกาย ซึ่งนับได้ว่าเป็นหนทางแก่แฟนสุขภาพได้เป็นอย่างดี
ลดลักษณะของการปวดหัวไมเกรน
     สำหรับผู้ที่เคยทรมานจากลักษณะของการปวดหัวไมเกรนอยู่บ่อย หมอก็ได้ชี้แนะให้ทดลองไปนวดบรรเทาสุขภาพดูบ้าง เพราะเหตุว่าจากผลการศึกษาเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า คนที่มีลักษณะอาการปวดศรีษะไมเกรนที่ได้รับบริการนวดตัวติดต่อกัน 2-3 สัปดาห์ จะสามารถบรรเทาอาการใกล้กันของโรคไมเกรน แล้วก็นอนหลับได้อย่างสนิทขึ้นด้วยค่ะ
น้ำมันเหลือง ลักษณะของการปวดหลัง เป็นอาการที่ทุกคนจำต้องเคยเผชิญ ซึ่งเพียงพอปวดหลังขึ้นมาทีไรพวกเราก็อยากจะเอนหลังพัก หรือไม่ก็ไปนวดบรรเทาลักษณะของการปวดเมื่อย ทั้งที่จริงแล้วอาการปวดหลังบางทีก็อาจจะไม่ได้มีสาเหตุมาจากอาการปวดเมื่อยล้ากล้ามเนื้อเพียงเท่านั้น แต่ยังอาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆได้อีกมากมาย อย่างเช่นที่พวกเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้ที่มาของลักษณะของการปวดหลังทางขวา ว่ามีเหตุที่เกิดจากอะไรแล้วก็อันตรายหรือไม่ เพื่อได้ทราบทันลักษณะของการเจ็บเจ็บไข้ของร่างกาย

13

น้ำมันนวดสมุนไพร
อาการปวดหายได้อย่างไร เมื่อใช้น้ำมันนวด
ซึ่ง การใช้น้ำมันตัวนี้นะคะ พวกเราเพียงแค่ทาลงไปในส่วนที่พวกเราปวดนะคะ หรือมีการอักเสบของกล้ามเนื้อ เท่านี้ค่ะตัวยาจะซึมเข้าไปทำให้ลักษณะของการปวดเมื่อยล้าน้อยลง อีกอย่างที่สำคัญนะคะ
นํ้ามันนวด ตัวนี้เหมาะกับคนใดกันแน่บ้าง?

 • ผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • คนที่เมื่อยจากการทำงานหนัก
 • ปวดมือรวมทั้งคอจากการเล่นโทรศัพท์มือถือ
 • ปวดหลังจาก Office syndrome
 • ปวดข้อจากโรคเกาท์
 • ปวดเข่าจากโรคข้อต่ออักเสบ
 • ผู้ที่ปวดขาจากการเดิน Shopping
 • เจ็บจากการเล่นกีฬา
 • ตีดอท จนปวดมือ
 • ปวดคอจากการเล่นโทรศัพท์มือถือ
น้ำมันนวดสมุนไพร ที่ยอดเยี่ยมของคุณบรรเทาร่างกายรวมทั้งส่งเสริมการนอนที่ดีมากกว่าสำหรับวัน.
หลายท่านทุกข์ระทมแสนสาหัสจากความแตกต่างจากปกติของการนอนต่างๆได้สังเกตเห็นการแก้ไขในนิสัยการนอนของพวกเขาข้างหลังการดูแลรักษาด้วยการนวดบรรเทา. น้ำมันนวดกระตุ้นจิตใจรวมทั้งจิตวิญญาณ การบำบัด, น้ำมันนวดสมุนไพรเพราะฉะนั้นคนส่วนมากมีประสบการณ์การนอนหลับลึกและพักเพิ่มมากขึ้น.
ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น
น้ำมันนวดสมุนไพรมากขึ้นรวมทั้งรักษาความยืดหยุ่นของข้อต่อของคุณ. นวดตัวที่มีคุณภาพรูปแบบการทำงานของกล้ามทั้งหมดทั้งปวง, เยื่อและข้อต่อจึงปรับแก้การแสดงกีฬาและการดูแลเกี่ยวกับด้านความสะดวกสบายในการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณง่ายดายมากยิ่งขึ้น. เว้นแต่สิ่งกลุ่มนี้เกิดผลดีต่อร่างกาย, นวดยังช่วยคุ้มครองป้องกันการเจ็บและก็เพิ่มความเร็วสำหรับการหาย. นวดแผนโบราณยังเป็นแนวทางที่เยี่ยมสำหรับในการทุเลาความตึงเครียดของกล้ามรวมทั้งรักษาร่างกายของคุณ พอดิบพอดี และก็มีความยืดหยุ่นเป็นระยะเวลานาน.
กำจัดสารพิษ
ข้อดีที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการนวดน้ำมันซึ่งมันช่วยให้ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพกำจัดพิษจากสิ่งมีชีวิตด้วยเหตุนั้นการสนับสนุนสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น.
ช่วยเพิ่มระบบภูมิต้านทาน
บริการนวดน้ำมันนวดสมุรไพรแล้วก็ส่วนใหญ่สร้างความแข็งแกร่ง ระบบภูมิต้านทานรวมทั้งช่วยสำหรับในการย่อยอาหารดีขึ้น.
ศิลป์ที่งามของการนวดได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยการนวดน้ำมันบางมากมาย. น้ำมันนวดแต่ละคนมีคุณสมบัติรักษาโรคต่างๆที่มีเพื่อให้บริการด้านต่างๆสำหรับการรักษาร่างกายและจิตใจของคุณอีกด้วย. เลือกน้ำมันที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งที่จำเป็นเฉพาะบุคคลของคุณและน้ำมันนวดสมุนไพรบรรเทาร่างกายของคุณด้วยการน้ำมันนวดสมุนไพรผ่อนคลายและฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอ, เพื่อที่จะรักษาความสมดุลทางด้านจิตวิญญาณของคุณและสุขภาพที่ดีที่สุดของร่างกายของคุณ.
โรคนี้จะไม่สามารถที่จะหายไปได้เอง!
โรคต่างๆเกี่ยวกับข้อจะไม่สามารถหายขาดได้เอง แม้อาการที่แสดงออกมาจะร้ายแรงน้อยลงก็ตาม และท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นโรคเรื้อรังและทำให้เกิดความยากลำบากน้ำมันนวดสมุนไพรสำหรับในการดำเนินชีวิตเยอะขึ้น
1.น้ำมันนวดสมุนไพรจะเข้าไปช่วยกระตุ้นรูปแบบการทำงานของระบบประสาท ให้ดำเนินการได้ดิบได้ดีมากเพิ่มขึ้น ลดอาการเคร่งเคลียดให้เราบรรเทาจากการความอ่อนแรงและก็ความอ่อนแรงสะสม
2.สงน้ำมันนวดสมุนไพร จะเข้าช่วยการกระตุ้นลักษณะการทำงานของโลหิต ให้ดำเนินงานก้าวหน้ามีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆและสามารถหล่อเลี้ยงออกสิเจนและสารอาหารต่างๆไปทั่วร่างกายอย่างครบถ้วน คุ้มครองป้องกันโรคต่างๆรวมทั้งลดความดันเลือดเจริญด้วย
3.น้ำมันนวดสมุนไพรเพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกาย ด้วยการเข้าไปซ่อมบำรุงและก็ฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อต่างๆในร่างกายให้ปฏิบัติงานได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพเยอะขึ้นเรื่อยๆ
4.เพิ่มความชื้นให้กับผิว ด้วยเข้าไปกำจัดพิษ ทั้งภายในร่างกายแล้วก็ภาวะผิว ช่วยผลัดเซลล์ที่ตายแล้วให้หลุดออกมาส่งให้ผิวของคุณเรียบเนียนชุ่มชื้น ดูเปล่งปลั่งและชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
5.ช่วยในประเด็นการนอนให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ผ่อนคลายสมองรวมทั้งร่างกายต่างๆส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้นอนสนิทได้ดีมากว่ากว่า ลดอาการนอนไม่หลับได้เป็นอย่างดี
นอกนั้นน้ำมันนวดสมุนไพรยังมีสาระอีกหลายแบบต่อสถาพทางร่างกาย ซึ่งถือได้ว่าทางเลือกแก่คู่รักสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยม
ลดอาการปวดหัวไมเกรน
     สำหรับเคยทรมาทรกรรมจากอาการปวดหัวไมเกรนอยู่บ่อยมาก หมอก็ได้แนะนำให้ทดลองไปนวดบรรเทาสุขภาพดูบ้าง เนื่องจากจากผลการศึกษาเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า คนที่มีอาการปวดหัวไมเกรนที่ได้รับบริการนวดตัวติดต่อกัน 2-3 สัปดาห์ จะสามารถบรรเทาอาการใกล้กันของโรคไมเกรน รวมทั้งนอนได้อย่างสนิทขึ้นด้วยค่ะ
การเลือกน้ำมันนวด
การเลือกน้ำมันนวดสมุนไพรขึ้นกับการใช้แรงงาน แล้วก็สรรพคุณต่างๆของน้ำมันนวดแต่ละประเภท โดยส่วนมากน้ำมันพื้นฐานที่นิยมเอามาผสมทำน้ำมันนวด ตัวอย่างเช่น น้ำมันที่ทำจากเมล็ดทานตะวัน เป็นต้น ซึ่งมีวิตามินอี สูงขึ้นยิ่งกว่าน้ำมันที่ผลิตขึ้นมาจากถั่วเหลือง และก็น้ำมันเมล็ดข้าวโพดถึง 3 เท่า วิตามินอี ปฏิบัติหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ดักจับ และทำลายของเสียที่ทำร้ายเซลล์ต่างๆของร่างกาย ช่วยทำให้ผิวพรรณเต่งตึง ลกไขมันในเส้นเลือด คุ้มครองป้องกันการเกิดมะเร็ง นอกเหนือจากนี้น้ำมันเม็ดดอกทานตะวันยังมีกรดไขมันไม่อิ่ม กรดไลโนเลอิกสูง ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นจะต้องต่อสถาพทางร่างกาย อีกทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณนุ่มกระชุ่มกระชวย
โดยดังนี้น้ำมันนวดสมุนไพรแต่ละจำพวกจะมีคุณสมบัติ รวมทั้งคุณประโยชน์ที่นานับประการ ขึ้นกับการเลือกใช้ให้เหมาะสมตามการใช้งาน
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : น้ำมันนวดไพร

Tags : น้ำมันนวดสมุนไพร

14

น้ำมันนวดสมุนไพร
ประโยชน์ซึ่งมาจากการนวดน้ำมัน
น้ำมันวด นับว่าเป็นหนึ่งในวิธีบรรเทาความเครียด บรรเทาจิตใจ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด บรรเทาความเมื่อนล้า นอกจากนี้คุณคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยแต่ละจำพวกที่ผสมอยู่ในน้ำมันนวดตัวของเรานั้นนังสามารถทุเลาอาการต่างๆของร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย ที่ช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจ บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกเมื่อเวลาดม หรือเมื่อผสมเข้ากับน้ำมันก็จะสามารถช่วยทำให้รู้สึกเย็นสบายผิว ที่ช่วยคุ้มครองป้องกันแมลงก่อกวน ฯลฯ
การนวดน้ำมันเป็นแนวทางสำหรับดูแลสภาพผิวและก็สุขภาพที่ขอเสนอแนะเลย เป็นส่วนใหญ่จะการนวด ที่สกัดมาจากสมุนไพรและพืชต่างๆโทนร้อนพอประมาณ ที่อุดมไปด้วยผลดีที่ดีต่อร่างกาย โดยการนำสารสกัดกลิ่นและเนื้อน้ำมัน พวกนั้นมานวดตามจุดต่างๆของร่างกาย ด้วยกลิ่นหอมสดชื่นและก็และสัมผัสของน้ำมันที่เต็มไปด้วยธรรมชาติจะเข้าไปช่วยกระตุ้นระบบต่างของร่างกาย ลดความเคร่งเครียด ทำให้พวกเราบรรเทา รวมถึงช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและผิวพรรณให้ดูดีขึ้นด้วย วันนี้ค่ะเราจะพาไปดูคุณประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากการนวดน้ำมันกันว่า เป็นประโยชน์ด้านใดบ้าง
1.การนวดน้ำมันจะเข้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท ให้ดำเนินการเจริญเยอะขึ้น ลดอาการตึงเครียดให้พวกเราผ่อนคลายจากการความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ความเหนื่อยอ่อนสะสม
2.น้ำมั่นนวด กระตุ้นแนวทางการทำงานของโลหิต ให้ดำเนินงานเจริญมีประสิทธิภาพเยอะขึ้นและก็สามารถหล่อเลี้ยงออกซิเจนแล้วก็สารอาหารต่างๆไปทั่วร่างกายอย่างสมบูรณ์ คุ้มครองปกป้องโรคต่างๆแล้วก็ลดระดับความดันเลือดได้ดิบได้ดีด้วย
3.เพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกาย ด้วยการเข้าไปซ่อมแซมรวมทั้งฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อต่างๆภายในร่างกายให้ทำงานได้ดิบได้ดีแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้น
4.เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว ด้วยเข้าไปกำจัดพิษ ทั้งในร่างกายแล้วก็ภาวะผิว ช่วยผลัดเซลล์ที่ตายแล้วให้หลุดออกมาส่งให้ผิวของคุณเรียบเนียนชุ่มชื้น ดูเปล่งปลั่งและชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
5.ช่วยในเรื่องการนอนให้ดีขึ้นกว่าเดิม ผ่อนคลายสมองรวมทั้งร่างกายต่างๆส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้นอนสนิทได้ดีกว่ากว่า ลดอาการนอนไม่หลับได้เป็นอย่างดี
นอกนั้นการนวดน้ำมันยังเป็นประโยชน์อีกหลายประเภทต่อสภาพร่างกาย ซึ่งนับได้ว่าเป็นหนทางแก่คนรักสุขภาพได้เป็นอย่างดีลดลักษณะของการปวดหัวไมเกรนสำหรับคนที่เคยทรมานจากอาการปวดหัวไมเกรนอยู่หลายครั้ง หมอก็ได้ชี้แนะให้ลองไปนวดบำบัดรักษาสุขภาพดูบ้าง เพราะเหตุว่าจากผลการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า ผู้ที่มีลักษณะปวดศีรษะไมเกรนที่ได้รับบริการนวดตัวต่อเนื่องกัน 2-3 อาทิตย์ จะสามารถบรรเทาอาการใกล้กันของโรคไมเกรน และนอนได้อย่างสนิทขึ้นด้วยค่ะ


ทุเลาอาการกล้ามเนื้ออักเสบจากการบริหารร่างกาย


          ตอนที่บริหารร่างกายอย่างหนัก ร่างกายจะได้รับผลกระทบเป็นลักษณะของการปวดปวดเมื่อย หรือกล้ามเนื้ออักเสบเป็นของแถม ซึ่งการศึกษาเล่าเรียนของ Buck Institute for Research on Aging and McMaster University in Ontario, Canada ก็ได้เปิดเผยแนวทางบรรเทาอาการว่า ให้ทดลองไปนอนรับบริการนวดตัวดูบ้าง เพราะเหตุว่าการนวดจะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดจากการบริหารร่างกายได้ดิบได้ดีเทียบเท่าการกินยาคลายกล้ามยังไงแบบนั้นเลยล่ะ
การนวด


ดูเด็กขึ้น


          ต่อแต่นี้ไปไม่ต้องทุกข์ยากลำบากแอ๊บแบ๊วฉุดกระชากวัยอีกต่อไป ด้วยเหตุว่าแค่เพียงไปสปาให้เขานวดๆบีบๆร่างกายอยู่เป็นประจำก็สามารถทำให้พวกเรามองเด็กขึ้นได้แล้ว โดยผู้ที่มีความชำนาญด้านผิวหนังก็ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขัดหน้าหรือนวดหน้า รวมถึงนวดตัว เป็นการกระตุ้นให้เลือดในร่างกายไหลเวียนดียิ่งขึ้น ซึ่งก็ทำให้สุขภาพผิวดียิ่งขึ้นด้วย ทั้งการนวดยังช่วยกระตุ้นรูปแบบการทำงานของต่อมท่อน้ำเหลือง ให้กำจัดพิษที่อยู่ใต้ผิวหนังให้หมดไป ทำให้สารอาหารรวมทั้งวิตามินต่างๆซึมเข้าสู่เซลล์ผิวเจริญขึ้น ช่วยทำให้ผิวมองกระปรี้กระเปร่าเต่งตึงได้อีกที รวมไปถึงกำจัดริ้วรอยเหี่ยวย่นบริเวณผิวหน้าได้อีกด้วยนะ


คุ้มครองอาการ PMS


          สาวๆทุกคนอาจจะทราบว่าอาการ PMS ก่อนมีประจำเดือนนั้นสร้างความทรมานให้กับพวกเราได้มากมายขนาดไหน แต่วันนี้เราไม่ต้องกังวลกับอาการเหล่านี้อีกต่อไป เพราะว่าผลการศึกษาของ Touch Research Institute and University of Miami Medical School พบว่า การนวดตัวสามารถคุ้มครองปกป้องอาการใกล้กันทุกประเภทในเวลาที่สตรีมีระดูได้อยู่หมัด ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการปวดหลัง ปวดท้อง ตัวบวม น้ำหนักขึ้น หรืออาการหงุดหงิดโกรธ แม้กระนั้นแนวทางนวดบางทีก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกับผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 19-45 ปี เท่านั้นนะคะ
นวดแผนไทย

 • ลดอาการข้างเคียงของโรคมะเร็ง ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยบอสตันเปิดเผยว่า ผู้เจ็บป่วยโรคมะเร็งระยะแพร่ขยายที่ได้รับการนวดตัว จะสามารถนอนหลับเจริญขึ้น บรรเทาอาการเจ็บปวด รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการวิจัยของ Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York City ในปี 2004 ที่เผยว่า คนเจ็บโรคมะเร็งระยะแพร่ระบาด จะทรมานจากลักษณะของการเจ็บปวดลดลง อาเจียนน้อยครั้ง ไหมคลื่นไส้เลย รู้สึกแจ่มใสขึ้น ความดันดีกว่าเดิม รวมทั้งเครียดจากอาการป่วยลดลง ภายหลังจากได้รับการบำบัดด้วยวิธีการนวด
 • ทุเลาลักษณะของการปวดเรื้อรัง


          ผู้เชี่ยวชาญทางกายภาพบำบัดได้ชี้แจงถึงประสบการณ์ของตนให้ฟังว่า คนที่มีลักษณะอาการปวดเรื้อรัง เช่น ปวดตามข้อ โรคข้ออักเสบ รวมทั้งลักษณะของการปวดเมื่อยเรื้อรังอื่นๆจะคลายลักษณะการเจ็บปวดกลุ่มนี้ลงไปได้มาก ภายหลังได้รับบริการนวดอย่างแม่นยำต่อเนื่องกันเพียงแต่ 2-3 ครั้งเพียงเท่านั้น เพราะว่าการนวดได้อย่างถูกจุด จะช่วยทุเลาอาการเกร็งของกล้ามในส่วนนั้นๆได้อย่างเร็ว จึงสามารถทุเลาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นได้อย่างทันใจนั่นเองค่ะ
การเลือกน้ำมันนวด
การเลือกน้ำมันนวดขึ้นกับการใช้แรงงาน และสรรพคุณต่างๆของน้ำมันนวดแต่ละชนิด โดยส่วนมากน้ำมันรากฐานที่นิยมนำมาผสมทำน้ำมันนวด อาทิเช่น น้ำมันที่ทำขึ้นมาจากเมล็ดทานตะวัน ฯลฯ ซึ่งมีวิตามินอี สูงยิ่งกว่าน้ำมันที่ผลิตขึ้นมาจากถั่วเหลือง แล้วก็น้ำมันเมล็ดข้าวโพดถึง 3 เท่า วิตามินอี ปฏิบัติภารกิจเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ดักจับ รวมทั้งทำลายของเสียที่รังควานเซลล์ต่างๆของร่างกาย ช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึง ลกไขมันในเส้นเลือด คุ้มครองปกป้องการเกิดมะเร็ง ยิ่งไปกว่านี้น้ำมันเม็ดดอกทานตะวันยังมีกรดไขมันไม่อิ่ม กรดไลโนเลอิกสูง ซึ่งเป็นกรดไขมันที่ต้องต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งยังยังช่วยทำให้ผิวพรรณนุ่มสดชื่น โดยดังนี้น้ำมันแต่ละประเภทจะมีคุณลักษณะ และคุณประโยชน์ที่นาๆประการ ขึ้นกับการเลือกใช้ให้เหมาะสมตามการใช้งาน

Tags : น้ำมันนวด

15

เห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือมีผลเช่นไรต่อเซลล์ต่อมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต เบาหวาน โรคความดันสูง แล้วก็โรคอื่นๆอันแสนเหนื่อยที่จะรักษา ติดตามผลวิจัยยืนยันคุณประโยชน์ได้ในบทความนี้จ้ะ
บทความเหล่านี้อ้างอิงคุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือจากผลการศึกษาวิจัยยืนยันจากที่ต่างๆเพื่อให้เพื่อนฝูงได้ใคร่ครวญด้วยตัวเองว่ารักษาโรคก้าวหน้าขนาดไหนและก็น่าเชื่อถือเพียงใด หากสหายๆเคยอ่านบทความเกี่ยวกับสรรรพคุณหรือการค้นคว้าเกี่ยวกับเห็ดหลินจือจากที่อื่นมาก่อน แล้วรู้สึกอ่านไม่ง่ายเท่าใดไหมเข้าใจ บทความในเว็บนี้คนเขียนได้คัดเลือกและก็เก็บจากหลายที่แล้วก็เขียนในภาษาที่อ่านง่ายที่สุดเท่าที่จะทำเป็น
เพื่อนพ้องๆชอบเนื้อหานี้ก็จะเป็นกำลังดวงใจให้คนเขียนได้บทความดีๆให้สหายอ่านกันอีกต่อไปบทความเห็ดหลินจือรักษาโรคเด็ดๆที่เพื่อนพ้องๆจำเป็นต้องชอบ
ระบบภูมิคุ้มกันคือกลไกการกำจัดเชื้อโรค สารเคมีแปลกปลอม เซลล์มะเร็ง แล้วก็สิ่งปลอมปนอื่ๆที่จะเข้ามาทำอัตรายต่อสถาพทางร่างกายพวกเรานั้นเอง ดังนั้นถ้าหากเพื่อนฝูงๆมีระบบระเบียบภูมิต้านทานดีก็จะไม่ป่วยง่าย หรือถ้าหากป่วยก็จะรู้สึกตัวเร็ว แต่หากระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีก็จะเจ็บป่วยบ่อยครั้งรวมทั้งเป็นหนักกว่าคนที่มีระบบูมิคุ้มกันแข็งแรง มาถึวนี้แล้วเพื่อนฝูงๆอาจจะมองเห็นความสำคัญของการมีระบบระเบียบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกันแล้ว
คนจีนโบราณใช้สมุนไพร เห็ดหลินจือมาเป็นเวลายาวนานกว่า 2000 ปีแล้ว แต่ว่าในยุคนั้นยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเพราะเหตุไรผู้ที่ทานเห็ดหลินจือถึงแก่ยืนและก็แข็งแรงไม่ค่อยเป็นโรค ตอนนี้พวกเราสมารถยนต์พิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสารกรุ๊ป Polysacchayide ในเห็ดหลินจือนั้นสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราได้จริง สารกลุ่มดังกล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถกระตุ้นการผลิต Interleukin รวมทั้ง Immuoglodulin ซึ่งนำมาซึ่งการทำให้ระบบภูมป้องกันดีและแข็งแรงขึ้น
ระบบภูมิต้านทานที่ถูกเสริมด้วยสาร Polysaccharide ในเห็ดหลินจือจะสามารถต้านทานวรัส เซลล์มะเร็ง แล้วก็จำกัดสารอนุมูลอิสระก้าวหน้าขึ้น นอกเหนือจากนี้ยังช่วยให้ถูกผลข้างเคียงที่โดนยาต้านทานมะเร็งบางตัวรวมทั้งการทำคีโมกดภูมิต้านทานให้มีระบบระเบียบภูมิคุ้มกันอีก และเห็ดหลินจือยังมีสารออกฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเชื้อ HIV อีกด้วย ซึ่ง กลุ่มดังกล่าวข้างต้นคือกรุ๊ป Bitter Triterpenoids
นักค้นคว้าได้ศึกษาและทำการค้นพบสารหลายอย่างในสมุนไพร เห็ดหลินจือที่ช่วยลดจำนวนไขมันในเส้นเลือดเป็นGanoderic Acid และก็ Lucidenic Acid ซึ่งสาร 2 จำพวกที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เว้นแต่ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้แล้ว ยังคุ้มครองป้องกันไม่ให้ไขมันตันเส้นโลหิตได้โดยตรงอีกด้วย นอกเหนือจากนี้ยังมีสารกลุ่ม Nucleotide ที่สามารถช่วยลดการอุดตันของลิ่มเลือดในเส้นเลือด และช่วยลดอัตราเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตได้อีกด้วย
ได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นทดสอบให้สารสกัดเห็ดหลินจือกับคนที่เป็นโรคไขมันเส้นโลหิตสูง 70 ราย แล้วก็ทำเก็บผลการทดลองภายหลังจากผ่านไป 3 เดือน พบว่าโคเรสเตอรอคอยลของคนรับการทดลองต่ำลงไปถึง 74% ซึ่งก็สอดคล้องกับผลที่ได้รับจากการวิจัยจากทั่วทั้งโลก และก็ยังพบว่าเห็ดหลินจือ เว้นเสียแต่ช่วยลดการอุดตันของไขมันในเส้นเลือดแล้ว ยังส่งผลให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นอีกด้วย
ฉะนั้น จึงอาจจะกล่าวว่า สิ่งที่ใช้พิสูจน์ทางคุณลักษณะแล้วก็ประโยชน์ของเห็ดหลินจือยังคงมีจำกัด บาง งานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยเป็นการทดสอบขนาดเล็ก หลักฐานที่ได้ยังไม่มีคุณภาพพอเพียง หรือเป็นเพียงแค่การทดสอบในคนป่วยบางกลุ่มแค่นั้น ประสิทธิผลของเห็ดหลินจือต่อโรคมะเร็ง ก็เลยยังคงเป็นหัวข้อการค้นคว้าที่ควรดำเนินการทดลองต่อไป เพื่อให้ได้สำเร็จลัพ์ที่กระจ่างแจ้ง แล้วก็มีคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ในอนาคต
ภาวะต่อมลูกหมากโต แล้วก็การเจ็บป่วยในระบบฟุตบาทเยี่ยว
มีกรรมวิธีการทดสอบหนึ่งที่ใช้สารสกัดจากสมุนไพร เห็ดหลินจือทดลองในคนป่วยเพศ 88 รายซึ่งมีอายุเกินกว่า 49 ปีขึ้นไป ที่มีลักษณะฉี่ขัดข้อง หลังการทดลองกว่า 12 สัปดาห์ ผลลัพธ์ที่ได้เป็น ผู้เจ็บป่วยต่างหรูหราคะแนน IPSS ที่ดียิ่งขึ้น ( TNE lnternational Prostate Symptom Score )ซึ่งเป็นค่าคะแนนสากลในการวัดปัญหาในระบบทางเท้าปัสวะของคนไข้จากการตอบคำถาม แต่ไม่ปรากฏผลในเชิงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต การขับถ่ายปัสวะ หรือขนาดของต่อมลูกหมากอะไร
ด้วยเหตุดังกล่าว การทดลองดังที่กล่าวถึงมาแล้วจึงยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาสตร์ที่กระจ่างเพียงพอ ควรต้องมีการค้นคว้าทดสอบในด้านนี้ถัดไปในอนาคต เพื่อค้นหาหลังฐานที่กระจ่างสำหรับการสรุปเกี่ยวกับประสิทธิของเห็ดหลินจือต่อการดูแลรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตหรือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอะไรก็ตามที่เกี่ยวโยง

ลดสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดหัวใจ
จากการวิเคราะห์ผลของการทดสอบทางด้านการแพทย์ 5 ราการ ซึ่งมีคนป่วยเบาหวานประเภท 2 เข้าร่วมทดสอบกว่า 398 รายพบว่า เห็ดหลินจือไม่เป็นผลทางการรักษาในเชิงการลดระดับน้ำตาลในเลือดไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพพอเพียงจะสนับสนุนผลทางการรักษาเหล่านั้น และไม่มีข้อมูลที่พอเพียงในการรับรองด้านความปลอดภัยจากการบริโภคเห็ดหลินจือด้วยเหมือนกัน โดยหนึ่งในงานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยพวกนั้น ได้แสดงถึงผลข้างเคียงจากการบริโภคเห็ดหลินจือในผู้เจ็บป่วยบางราย เป็นอาการคลื่นใส้ ท้องเสีย หรือท้องผูก
สมุนไพร โดยเหตุนั้นจำเป็นจะต้องมีการค้นคว้าทดสอบถึงคุณภาพของเห็ดหลินจือสำหรับการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆกลุ่มนี้เพื่อคุ้มครองปกป้องรวมทั้งการดูแลรักษาโรคเส้นโลหิตหัวใจต่อไป รวมถึงให้ได้เรื่องกระจ่างแจ้งชัดดเจนในด้านดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น อันเป็นคุณประโยชน์ต่อกรรมวิธีการรักษาคุ้มครองปกป้องโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็อาการต่างๆที่เกี่ยวต่อไปในอนาคต

Tags : สมุนไพรเห็ดหลินจือ

หน้า: [1] 2 3 ... 10